Ochrona bioróżnorodności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

5 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe

Gmina Warka, działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz 2164 z późn. Zm.) uprzejmie prosi o złożenie oferty na:

imprezy edukacyjne: prelekcje, konkurs, festyn;  w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce” w ramach działania 5.4  ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. na lata 2014-2020

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe
8 marca 2017

Zapytanie ofertowe

Gmina Warka, działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz 2164 z późn. Zm.)

uprzejmie prosi o złożenie oferty na:

  1. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych
  2. Wykonanie broszur
  3. Strony internetowej

na potrzeby projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce” w ramach Działania 5.4. Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe
2 marca 2017

Zapytanie ofertowe

Gmina Warka uprzejmie prosi o złożenie oferty na:  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Zaprojektowanie i budowa infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem, właściwego stanu siedlisk i gatunków oraz ochrona in-situ zagrożonych gatunków przyrodniczych w ramach projektu
pn. „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce"

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe