Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

e-Terroryzm – miesięcznik o bezpieczeństwie

Myślą przewodnią koncepcji powstania i funkcjonowania biuletynu jest przekazywanie instytucjom (specjalistom), w skondensowanej formie, informacji dotyczących szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa oraz zwalczania terroryzmu.