Wykaz przedsiębiorców, którzy mogą odbierać odpady stałe na terenie Gminy Warka (wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poniżej przedstawiono wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Warki, posiadających zezwolenie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Do zawarcia umowy z niżej wymienionymi przedsiębiorcami zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości nie objęci gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
w tym:

  • właściciele / użytkownicy / dzierżawcy działek nieobjętych gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych;
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą [np. sklepy, usługi];
  • firmy;
  • hotele, motele, pensjonaty.

 

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

L.p.

Nr rejestrowy

Nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby podmiotu

NIP

1

1

JARPER Sp. z o.o

Kolonia Warszawska k/Wygody, Al. Krakowska 108A,

05-552 Wólka Kosowska

123 09 50 562

2

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKO-MAX" Tadeusz Paprocki

ul. Gośniewska 120A,

05 - 660 Warka

797 10 72 218

 

3

4

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o. o,

ul. Farna 4,

05 - 660 Warka

797 20 27 869

4

5

PreZero Service Wschód Sp. z o. o.

ul. Wrocławska 3,

26-600 Radom

948 20 07 435

5

6

Zakład Usług Komunalnych "Błysk" ,

ul. Piastowa 2,

05 - 400 Otwock

532 17 16 532

6

8

F.H.U. "Natura" Marek Michałowski,

ul. Serocka 11,

85 - 552 Bydgoszcz

967 06 52 643

7

9

Sita Wschód Sp. z o. o

 

ul. Ciepłownicza 6

20 – 479 Lublin

521 27 55 711

8

13

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Handlowe "Radkom" Sp. z o. o

ul. Witosa 76

26 – 600 Radom

796 00 69 804

9

18

Remondis Sp. z o. o.

ul. Zawodzie 18,

02-981 Warszawa

728 01 32 515