Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

30 grudnia 2021

UWAGA ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH!!!

Urząd Miejski w Warce informuje o zmianie rachunków bankowych Gminy Warka.

Wszelkie wpłaty należy dokonywać na rachunki bankowe w PKO BP:

  • wpłat z tytułu podatków, dzierżawy, najmu, koncesji, opłaty skarbowej i inne należy dokonywać na rachunek bankowy nr: 63 1020 2629 0000 9802 0430 9308
  • wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy nr: 94 1020 2629 0000 9302 0430 9480

Rachunki bankowe dotychczas funkcjonujące w ING Banku Śląskim z dniem 31.12.2021 roku zostały zamknięte.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Budżetu i Podatków pod numerem telefonu (48) 665 12 46 lub (48) 665 12 73.

Czytaj więcej o: UWAGA ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH!!!
5 stycznia 2020

Gospodarka Odpadami

Uwaga !!!

Nastąpiła zmiana rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Od 1 stycznia 2020 r., nowy nr konta ING Bank Śląski 56 1050 1025 1000 0023 5654 0555

Wysokości opłat:

W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny 19 zł za osobę za miesiąc

W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny 29 zł za osobę za miesiąc

Druk deklaracji do pobrania

 

Tytuł przelewu:
imię i nazwisko osoby która złożyła deklarację,
adres nieruchomości z której odbierane są odpady komunalne
opłata za kwartał ... 2020 r.

Przykład opisu przelewu:
Jan Kowalski
za nieruchomość ul. Biała 1, 05-660 Warka
opłata za kwartał I 2020 r.

Terminy płatności:
do 15 marca za I kwartał; 
do 15 maja za II kwartał; 
do 15 września za III kwartał; 
do 15 listopada za IV kwartał

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - ROK 2020

Warka miasto rejon I

Warka miasto rejon II

Warka miasto rejon III

Warka miasto rejon IV

Warka wsie rejon I

Warka wsie rejon II

Warka wsie rejon III

Warka wsie rejon IV

Warka wsie rejon V

Warka wsie rejon VI

Warka wsie rejon VII

Czytaj więcej o: Gospodarka Odpadami
16 listopada 2016

Głosowanie na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Czytaj więcej o: Głosowanie na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
7 stycznia 2016

Rusza program na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania azbestu

Urząd Miejski w Warce informuje, iż w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25.01.2016 roku rusza „Program na dofinansowanie działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.

W związku z powyższym osoby zainteresowane oddaniem płyt eternitowych prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Warce najpóźniej w dniu 14.01.2016r.  

Jednocześnie informujemy, iż dofinansowanie stanowi 85 % kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją płyt eternitowych.

Czytaj więcej o: Rusza program na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania azbestu
14 grudnia 2015

Lokal do wynajęcia w CeSiR

DYREKTOR CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WARCE OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

znajdującego się w budynku Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Warszawskiej 45 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.

Lokal jest własnością Gminy Warka, CeSiR jest zarządcą obiektu.
Powierzchnia lokalu wynosi 148 m2 , stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi - 16,00 zł netto. Minimalna miesięczna kwota najmu wynosi 2368,00 zł netto.

Więcej informacji na stronie CeSiR

Czytaj więcej o: Lokal do wynajęcia w CeSiR
8 października 2015

Więcej wiedzy – mniej strachu – uchodźcy w Polsce

Pod takim tytułem w wydaniach papierowych największych dzienników, na stronach wiodących portali i serwisach opiniotwórczych tygodników ukazał się informator dotyczący uchodźców w Polsce, który również będzie omawiany w redakcjach radiowych i telewizyjnych. W “Informatorze” będącym inicjatywą Gazety Wyborczej i objętym patronatem Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdziesz odpowiedzi na podstawowe i mniej oczywiste pytania związane z tematyką uchodźców w Polsce.

Pliki do podbrania:

„Więcej wiedzy – mniej strachu – uchodźcy w Polsce” część I (1,8 MB .pdf)

„Więcej wiedzy – mniej strachu – uchodźcy w Polsce” część II (1,2 MB .pdf)

Wiecej informacji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Czytaj więcej o: Więcej wiedzy – mniej strachu – uchodźcy w Polsce
28 września 2015

Kontrola obywatelska wdrażania zapisów "ustawy śmieciowej"

Przedstawiamy publikację, która w przystępny sposób omawia zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami, a także zachęca do właściwego z nimi postępowania i interweniowania w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości.

Link do pobrania publikacji: http://monitorujemyodpady.pl/attachments/article/130/smiecioradnik.pdf

Czytaj więcej o: Kontrola obywatelska wdrażania zapisów "ustawy śmieciowej"