Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Śluby w plenerze

Ślub cywilny w plenerze to rozwiązanie jakie daje ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Od 2015 roku jest możliwość wzięcia ślubu cywilnego poza urzędem stanu cywilnego. Miejsce ślubu powinno gwarantować powagę i doniosłość oraz bezpieczeństwo uczestników.

Kierownik USC może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest właściwy (tj. w obrębie Gminy Warka).

Opłaty:

  • obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.
  • dodatkowa opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1000 zł.

Podstawa prawna:

  • 85 ust. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2014r. poz. 1741 z późn. zm.].
  • §2  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. 2015r poz. 180.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628).

 

Miejsca na ślub w plenerze na terenie gminy Warka: