Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Jesteś tutaj: Start / Gmina Warka / Inwestycje

Inwestycje

Wielowiekowa historia, piękna i dzika przyroda oraz przedsiębiorcze i aktywne społeczeństwo to mocne atuty Gminy Warka. Władze samorządowe dostrzegają ten potencjał i chcą go wykorzystać. Władze samorządowe gminy systematycznie porządkują i modernizują przestrzeń miejską tak aby Warka była nie tylko jednym z najstarszych miast na Mazowszu ale także jednym z najpiękniejszych i najbardziej przyjaznych mieszkańcom jak i turystom. Centrum miasta to zachowane dawne, autentyczne założenie urbanistyczne nawiązujące do kształtu wrzeciona. W 2008 roku została zakończona przebudowa rynku, któremu został przywrócony pierwotny kształt tj. forma placu o ujednoliconej powierzchni z elementami małej architektury oraz infrastrukturą drogową wokół placu. Dzięki temu przywrócona została także dawna funkcja placu jako miejsca, w którym koncentruje się życie kulturalno – rekreacyjne.

Wyremontowany został także neoklasycystyczny ratusz miejski z 1821 r a dzięki zaangażowaniu i zrozumieniu mieszkańców nowe, ładne elewacje zyskały kamieniczki znajdujące tuż przy rynku. Niezwykle interesująco w układ rynku wpisuje się wyremontowana strażnica OSP wraz z nadbudowaną wieżą zegarową. Każdego dnia w południe, z wieży zegarowej dobiegają dźwięki piosenki „Tango Warka” (sł. i mel Witold Grzelewski) uznawanej przez większość warczan za hymn miasta.

Dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu z Unii Europejskiej dawny blask został przywrócony staremu, mieszczańskiemu dworkowi, który obecnie jest siedzibą gminnej instytucji kultury „Dworek na Długiej” i wraz z uporządkowanym otoczeniem jest miejscem spotkań z kulturą jak również miejscem przyjemnego wypoczynku dla strudzonego przechodnia.

Dzięki funduszom unijnym nowy, bardzo estetyczny i stylowy wygląd zyskało Gimnazjum Nr 1 w Warce zlokalizowane przy ul. Warszawskiej, w jeszcze przedwojennych budynkach. Inwestujemy w ochronę środowiska (kanalizacje, wodociągi, stacje uzdatniania wody) oraz poprawę warunków komunikacyjnych (remonty i przebudowy wiejskich dróg i ulic w mieście). Warka, to także piękne zabytkowe kościoły, liczne kapliczki, cmentarz, na którym spoczywają szczątki bohatera powstania listopadowego Piotra Wysockiego oraz obowiązkowy punkt dla każdego turysty Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w parku na Winiarach.
Wszystko to powoduje wzrost atrakcyjności gminy i całego regionu stwarzając tym samym lepsze warunki do życia mieszkańcom, jak również czyniąc Warkę miejscem atrakcyjnego, weekendowego wypoczynku dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej.

odnowiony rynek w Warce