Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych