Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Aktywne społeczeństwo

Jednak najważniejszą mocną stroną Gminy Warka są przedsiębiorczy i aktywni mieszkańcy. Podstawowym sektorem gospodarki gminy jest rolnictwo, wyspecjalizowane w kierunku sadowniczym. Sadownicy posiadają swoją reprezentacje w postaci Związku Sadowników RP oddział w Warce. Kolejnym ważnym sektorem gospodarki gminy jest działalność usługowo-produkcyjna, skoncentrowana głównie w mieście.

Największym zakładem w mieście jest Grupa Żywiec S.A Browar w Warce, chociaż dominującą branżą jest przetwórstwo owocowe, której zaplecze stanowią okoliczne uprawy owoców, głównie jabłek, wiśni i truskawek. W ostatnim czasie w granice miasta zostały włączone atrakcyjnie położone, w pobliżu dworca PKP i drogi wojewódzkiej nr 730 tereny inwestycyjne.

Mają one stanowić kolejny silny bodziec dla rozwoju gminy. Kapitał ludzki Warki to nie tylko prowadzący nowoczesne gospodarstwa rolne sadownicy i liczni przedsiębiorcy ale także ponad 20 organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, kluby, związki itp.) działających w obszarach: sportu, kultury, rozwoju lokalnego, dziedzictwa historycznego, turystyki czy pomocy osobom niepełnosprawnym.

Na początku 2009 roku wpis do KRS uzyskała Lokalna Grupa Działania „Warka” będąca pierwszym w Warce formalnym partnerstwem trzech sektorów czyli: przedsiębiorców, instytucji publicznych i stowarzyszeń.