Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Vademecum-Procedury postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego

Poniżej zamieszczam, zatwierdzone przez Burmistrza Warki, Vademecum-Procedury postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Jest to uniwersalny szablon do wykorzystania przez Państwo w życiu codziennym.

Natomiast po zmodyfikowaniu i dostosowaniu treści w tekście do specyfiki danej jednostki organizacyjnej, firmy lub przedsiębiorstwa mogą stanowić także wewnętrzne dokumenty. W takich przypadkach z procedurami, po ich opracowaniu, należy również zapoznać wszystkich pracowników – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 904) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101).

Przy opracowywaniu Vademecum korzystano m.in. z informacji zawartych na stronach internetowych ABW, RCB, MSWiA, Policji, BBiZK m.st. Warszawy – materiały te zamieszczone są także na stronie internetowej UM w Warce w zakładce Bezpieczeństwo Mieszkańców.