Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Artykuły

10 lipca 2023

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Gmina Warka realizuje następujące zadanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka – etap I
Zadanie współfinansowane jest środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

10 lipca 2023

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Gmina Warka realizuje następujące zadanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Przebudowa dróg na terenie gminy Warka
Zadanie współfinansowane jest środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

10 lipca 2023

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023

Gmina Warka realizuje następujące zadanie w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023

Remont OSP w Gąskach celem utworzenia Lokalnego Centrum Integracyjnego
Zadanie współfinansowane jest środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

10 lipca 2023

Mazowsze dla sportu 2023

Mazowsze dla sportu 2023

Gmina Warka realizuje następujące zadanie w ramach programu Mazowsze dla sportu 2023

Budowa pumtracku w Warce
Zadanie współfinansowane jest środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

10 lipca 2023

Mazowsze dla miejsc pamięci 2023

Mazowsze dla miejsc pamięci 2023

Gmina Warka realizuje następujące zadanie w ramach programu Mazowsze dla miejsc pamięci 2023

Remont Pomnika Lotników Polskich w Warce
Zadanie współfinansowane jest środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

20 czerwca 2023

Mazowsze dla zwierząt

Gmina Warka realizuje następujące zadanie w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Warka
Powyższe zadania są współfinansowane środków Samorządu Województwa Mazowieckiego .

20 czerwca 2023

Mazowsze dla straży pożarnych

Gmina Warka realizuje w ramach zadania OSP-2023:

 • Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary
 • Remont strażnicy OSP Warka

 

Powyższe zadania są współfinansowane środków Samorządu Województwa Mazowieckiego .

20 czerwca 2023

Mazowsze dla działkowców 2023

Gmina Warka realizuje następujące inwestycje w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023”

 • Pawilon biurowy na potrzeby Zarządu i Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica 1
 • Remont instalacji wodociągowej oraz naprawa nawierzchni alejki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica – Maki.

Powyższe zadania są współfinansowane środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

20 czerwca 2023

Mazowsze dla sołectw 2023

Gmina Warka realizuje następujące inwestycje w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”

 • Zagospodarowanie stawu wiejskiego wraz z przyległym terenem na potrzeby integracji mieszkańców wsi Borowe
 • Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Budy Michałowskie
 • Zagospodarowanie stawu wiejskiego wraz z terenem przyległym w Nowej Wsi
 • Ogrodzenie placu wiejskiego we wsi Ostrówek
 • Budowa oświetlenia energooszczędnego we wsi Palczew
 • Zagospodarowanie terenu na cele zatoki postojowej we wsi Podgórzyce
 • Budowa oświetlenia energooszczędnego na terenie sołectwa Winiary

 

Powyższe zadania są współfinansowane środków Samorządu Województwa Mazowieckiego .

9 czerwca 2022

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Gmina Warka realizuje w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” następujące zadania:

 1. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Biskupice
 2. Budowa ogrodzenia OSP Gąski
 3. Budowa altany rekreacyjnej we wsi Hornigi
 4. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opożdżewskie
 5. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz
 6. Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże
 7. Doposażenie placu zabaw we wsi Konary
 8. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele
 9. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola
 10. Zagospodarowanie stawu wiejskiego we wsi Kazimierków
 11. Remont świetlicy we wsi Gośniewice
 12. Remont remizy OSP Grzegorzewice
 13. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków

Zadanie współfinansowane są ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.