Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Artykuły

9 czerwca 2022

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Gmina Warka realizuje w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” następujące zadania:

 1. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Biskupice
 2. Budowa ogrodzenia OSP Gąski
 3. Budowa altany rekreacyjnej we wsi Hornigi
 4. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opożdżewskie
 5. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz
 6. Budowa altany rekreacyjnej we wsi Zastruże
 7. Doposażenie placu zabaw we wsi Konary
 8. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcele
 9. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola
 10. Zagospodarowanie stawu wiejskiego we wsi Kazimierków
 11. Remont świetlicy we wsi Gośniewice
 12. Remont remizy OSP Grzegorzewice
 13. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków

Zadanie współfinansowane są ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

9 czerwca 2022

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców

Gmina Warka realizuje w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2022 2 projekty:

 1. Remont alei ogrodowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Winnica 1
 2. Remont instalacji wodociągowej na terenie ROD Winnica Maki

 

Zadania współfinansowane są ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

9 czerwca 2022

Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce

Gmina Warka realizuje projekt pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce” w jego ramach na terenie ścieżki nad Pilicą zostanie zainstalowanych 30 lamp solarnych. Dofinansowanie 67.050,00zł. Termin realizacji – do 15 listopada 2022r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

30 marca 2021

Rozpoczęcie projektu Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka

Warka to miasto rozwijające się, gdzie przybywa mieszkańców. Liczną grupę stanowią rodziny z dziećmi, a także seniorzy – potrzebują oni oferty  zagospodarowania aktywnie czasu wolnego, a walory nadpilicza stanową nieoceniony zasób do realizacji tego celu. Tę możliwość da projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”, który zakłada stworzenie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców – budowę ścieżki nad Pilicą ze strefami aktywności.

W ramach projektu rozpoczęły się prace nad głównym elementem projektu tj. budową ponad kilometrowej ścieżki pieszo-rowerowej. Wykonano przygotowanie terenu w postaci zniwelowania i poszerzenia nasypu oraz prace zmierzające do ułożenia nawierzchni. Ponadto przygotowano teren pod plażę a także miejsce postoju dla samochodów dla osób korzystających z nowej infrastruktury. Wytyczona trasa będzie biegła przy malowniczych terenach starorzecza, stąd część ścieżki będzie prowadzić na drewnianych pomostach, które idealnie wpasują się w istniejącą naturalną przyrodę. Również przystań kajakowa zyska pomost, który umożliwi obserwację przyrody i ułatwi wodowanie kajaków.

Realizacja prac będzie obejmować także utworzenie placu zabaw, siłowni terenowej oraz terenu rekreacyjnego z parasolami trzcinowymi, leżakami terenowymi Całość będzie wyposażona w oświetlenie, ławki oraz kosze na śmieci. Plac zabaw będzie wyposażony w strefę dla małych i starszych dzieci. Inwestycję uzupełni zagospodarowanie zielenią i małą architekturą. Warka zyska w ten sposób niepowtarzalny teren do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów.

Wartość całkowita dofinansowania: 1 497 057,00zł pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego