Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Więcej wiedzy – mniej strachu – uchodźcy w Polsce

Pod takim tytułem w wydaniach papierowych największych dzienników, na stronach wiodących portali i serwisach opiniotwórczych tygodników ukazał się informator dotyczący uchodźców w Polsce, który również będzie omawiany w redakcjach radiowych i telewizyjnych. W “Informatorze” będącym inicjatywą Gazety Wyborczej i objętym patronatem Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdziesz odpowiedzi na podstawowe i mniej oczywiste pytania związane z tematyką uchodźców w Polsce.

Pliki do podbrania:

„Więcej wiedzy – mniej strachu – uchodźcy w Polsce” część I (1,8 MB .pdf)

„Więcej wiedzy – mniej strachu – uchodźcy w Polsce” część II (1,2 MB .pdf)

Wiecej informacji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki