Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Niekorzystne zjawiska pogodowe – zgłaszanie strat

Na tej stronie zamieszczone zostały informacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych noszących znamiona klęsk żywiołowych, wytyczne i procedury postępowania podczas zgłaszania strat w budynkach mieszkalnych, rolnictwie, infrastrukturze komunalnej i w lasach.

Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pod adresem: www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce MENU ® Co robimy ® Niekorzystne zjawiska atmosferyczne - zgłaszanie strat pod adresem www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne---zglaszanie-strat znajdują się kolejne Zakładki: