Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Santa biera di Warka

Przebywając w Polsce (nuncjusz papieski Hipolit Aldobrandini, późniejszy papież Klemens VII) bardzo zasmakował w wareckim piwie.Po powrocie do Rzymu poważnie zachorował. Gdy na łożu boleści wyszeptał "...sancta piva di Polonia... sancta biera di Warka...", obecni przy nim duchowni, sądząc, że chodzi o jakąś nieznaną świętą, zaczęli się modlić: "Santa Piva ora pro nobis" ("Święta Pivo, módl się za nami"). Chory, słysząc to, wybuchnął śmiechem. W rezultacie wrzód, z powodu którego cierpiał, pękł i Aldobrandini zaczął zdrowieć. (Źródło: wikipedia)