Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”