Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Zdalna Szkoła I w gminie Warka

Gmina Warka realizuje projekt w ramach programu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – nr umowy 1789/2020.

W ramach niniejszej umowy Gmina Warka otrzymała wsparcie w wysokości 77 000zł (100% dofinansowanie) na zakup 22 komputerów dla uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Warce.