Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka

Flaga EU                                                                     

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Warka.

Gmina Warka realizuje operację pt. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

rury kanalizacyjne