Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Gmina Warka realizuje projekt p.n. „Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”. Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Warka przez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. Projekt realizuje głęboką i kompleksową modernizację energetyczną poprzez działania prowadzące do zmniejszenia użycia energii, w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie, wymiana płyt warstwowych, wymiana źródeł ciepła z gazowego na węzeł cieplny z sieci miejskiej, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, montaż wentylacji na hali CeSiR.

Dofinansowanie: 80% ze środków UE - 2 585 724,69 zł