Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Jesteś tutaj: Start / Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

Artykuły

3 kwietnia 2024

Ogłoszenie Burmistrza Warki

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kajakarstwo na terenie miasta i gminy Warka

1 marca 2024

Ogłoszenie Burmistrza Warki

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka poprzez sport - sport strzelecki

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - poprzez realizację programu wsparcia umożliwiającego stworzenie warunków do rozwoju umiejętności oraz zdolności dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wyniku trudnej sytuacji finansowej

30 stycznia 2024

Ogłoszenie Burmistrza Warki

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sport strzelecki na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wędkarstwo na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - lekkoatletyka na terenie miasta i gminy Warka

12 stycznia 2024

Ogłoszenie Burmistrza Warki

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - taniec na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -  przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - koszykówka na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - pływanie na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - siatkówka na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna