Jesteś tutaj: Start / Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

3 lutego 2021

Ogłoszenie Burmistrza Warki

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - pływanie na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - koszykówka na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - siatkówka na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - lekkoatletyka na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - taniec na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wędkarstwo na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sport strzelecki na terenie miasta i gminy Warka

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
-  zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieci,  młodzieży  i  osób  niepełnosprawnych  w  czasie pozalekcyjnym, celem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 
-  utrzymanie  miejsca,  w  którym  będą  prowadzone  zajęcia,  w  zakresie  niezbędnym  do realizacji zadania

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- poprzez realizację programu wsparcia umożliwiającego stworzenie warunków do rozwoju umiejętności  oraz  zdolności  dla  osób  pochodzących  z  rodzin  zagrożonych  wykluczeniem społecznym w wyniku trudnej sytuacji finansowej

Burmistrz Warki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wędkarstwo na terenie miasta i gminy Warka

5 października 2020

Informacja dla organizacji pozarządowych o złożeniu ankiet i planu zadań na rok 2021

Urząd Miejski w Warce informuje, że prowadzone są prace nad budżetem Gminy Warka na 2021r.

W związku z tym zwracamy się do organizacji pozarządowych działających w sferze zadań publicznych (określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na terenie gminy Warka lub działających na rzecz naszej gminy, zainteresowanych realizacją zadań publicznych, z prośbą o składanie do Urzędu Miejskiego:

Czytaj więcej o: Informacja dla organizacji pozarządowych o złożeniu ankiet i planu zadań na rok 2021