Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Unikalna przyroda

Nie mniej ważnym niż historia i zabytki atutem Gminy Warka jest malownicze położenie i bezcenna przyroda. Przyglądając się mapie można odnieść wrażenie, że gmina jest „wtulona” w Dolinę Pilicy. Stanowi obszar niezwykle cenny pod względem przyrodniczym (17 gatunków ssaków, 144 gatunków ptaków, z których dwa wymienione są w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” - siweczka obrożna i rybitwa białoczelna) oraz bardzo urokliwy (starorzecza, dzikie plaże, lasy, łąki, pięknie kwitnące wiosną sady, nastrajające sentymentalnie przydworskie parki).

Ze względu na dużą wartość przyrodniczą część tych terenów została objęta programem Unii Europejskiej Natura 2000. Władze gminy we współpracy z wojewodą na najciekawszych pod względem przyrodniczym terenach Doliny Pilicy ustanowiły obszar chronionego krajobrazu.

Tak niezwykła lokalizacja gminy Warka stwarza warunki do weekendowego wypoczynku oraz aktywnej turystyki. Przez gminę przebiegają liczne piesze szlaki. W 2008 roku został oznakowany szlak kajakowy na Pilicy rozpoczynający się w Domaniewicach a kończący się w Mniszewie. Warka stanowi niezwykle atrakcyjny punkt na trasie szlaku. Bogatą ofertę dla mieszkańców jak i gości gminy przygotowuje rokrocznie Centrum Sportu i Rekreacji w Warce dysponujące halą sportową, basenem, sauną, siłownią, strzelnicą itp.

Na nadpilickich błoniach malowniczą lokalizację znalazł wielofunkcyjny kompleks Farma „Sielanka”. W jego skład wchodzi nowoczesny hotel, centrum konferencyjne, zaplecze rekreacyjne oraz jeden z najlepszych ośrodków sportów konnych w Polsce, gdzie odbywają się prestiżowe zawody o randze krajowej i międzynarodowej.

W 2007 r. na terenie „Sielanki” odbyły się Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi.

przyroda w Warce