Ochrona przeciwpowodziowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na tej stronie zamieszczone zostały informacje dotyczące szeroko pojętej ochrony przeciwpowodziowej, które znajdują się na stronach internetowych urzędów administracji publicznej oraz instytucji państwowych zajmujących się realizacją zadań z tego zakresu.

W Zakładce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie KLĘSKI ŻYWIOŁOWE znajdują się zagadnienia dotyczące:

Na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej znajdują się kolejne informacje w Zakładkach:

 

Na kolejnej stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej www.powodz.gov.pl znajdują się kolejne informacje,
tj. w Zakładce PLANY znajdują się Projekty Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, a w tym Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły (obejmujący obszar Gminy Warka)