Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Ochrona przeciwpowodziowa

Na stronie www.powodz.gov.pl znajdują się informacje w Zakładkach:

  • WSTĘPNA OCENA RYZYKA POWODZIOWEGO czytaj dalej;
  • MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO W WERSJI KARTOGRAFICZNEJ (TAKŻE DLA OBSZARU Gminy Warka) czytaj dalej;
  • PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM (TAKŻE Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły (obejmujący obszar Gminy Warka)) czytaj dalej.

 Na stronie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie www.wody.gov.pl znajdują się kolejne informacje, tj. w Zakładce ® Nasze działania znajdują się informacje w Zakładce ® Ochrona przed powodzią i suszą czytaj dalej ®…(przekierowanie na stronę www.wody.gov.pl.).