Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

5 stycznia 2022

Dodatek osłonowy

Urząd Miejski w Warce będzie przyjmował wnioski  o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Prosimy, aby wnioski mieszkańcy  (ze względów instruktażowych i organizacyjnych) składali od 17 stycznia br.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy
30 grudnia 2021

UWAGA ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH!!!

Urząd Miejski w Warce informuje o zmianie rachunków bankowych Gminy Warka.

Wszelkie wpłaty należy dokonywać na rachunki bankowe w PKO BP:

  • wpłat z tytułu podatków, dzierżawy, najmu, koncesji, opłaty skarbowej i inne należy dokonywać na rachunek bankowy nr: 63 1020 2629 0000 9802 0430 9308
  • wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy nr: 94 1020 2629 0000 9302 0430 9480

Rachunki bankowe dotychczas funkcjonujące w ING Banku Śląskim z dniem 31.12.2021 roku zostały zamknięte.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Budżetu i Podatków pod numerem telefonu (48) 665 12 46 lub (48) 665 12 73.

26 stycznia 2022

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Warka w 2022 roku

Urząd Miejski w Warce zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje, o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2022 roku.

Projekt Programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu w  godzinach  8.00-15.00.

Konsultacje trwają od 26 stycznia do 16 lutego 2022 r.

Czytaj więcej o: Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
21 stycznia 2022

Szkolenie - estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.  Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego.

Czytaj więcej o: Szkolenie - estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego
Przejdź do - Poszukiwane rodziny zastępcze
21 stycznia 2022

Poszukiwane rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu poszukuje osób, które zapewnia opiekę i wychowanie dziecka, którego rodzice biologiczni nie mogą mu tego zapewnić.
Rodzice zastępczy i dzieci tworzą dla siebie prawdziwe rodziny i tak jak dzieci biologiczne wyrastają z domowych pieleszy i idą pewnie przez świat.

Czym jest rodzina zastępcza?
Rodzinę zastępcza lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem praw, a także zapewnienia dziecku warunków rozwoju i wychowania odpowiedniego do stanu zdrowia i poziomu rozwoju w tym m.in odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, rozwoju zainteresowań oraz właściwej edukacji.