Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

Artykuły

15 lipca 2024

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓŁREALIZACJI PROJEKTU
DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Gmina Warka (zwana w dalszej części ogłoszenia „Liderem” lub „Wnioskodawcą”) ogłasza otwarty nabór partnerów spoza finansów publicznych do wspólnej realizacji i przygotowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na ternie gminy Warka” w ramach konkursu ogłoszonego  przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych nr FEMA.02.01-IP.01-036/24 dla regionu RMR.

Burmistrz Warki działając zgodnie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079), ogłasza otwarty nabór na Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego  przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych nr FEMA.02.01-IP.01-036/24 dla regionu RMR

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 15.07.2024 r. do 06.08.2024 r.


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE
26 czerwca 2024

IV edycja konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza właścicieli zabytków z obszaru województwa mazowieckiego, do zapoznania się z zasadami IV edycji konkursu "Renowacja Roku Zabytków Mazowsza". Tytuł renowacji roku mogą otrzymać zabytki w dwóch kategoriach: obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków.
Nabór zgłoszeń trwa do 31 lipca.

Wszelkie informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie:

https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-3.html

26 czerwca 2024

Spotkanie dotyczące „Czystego Powietrza”

Urząd Miejski w Warce informuje, iż w dniu 28.06.2024r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu organizujemy spotkanie  informacyjne dotyczące „Programu Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

24 czerwca 2024

Krew na ratunek ŻYCIA

Krwiobus 09-07-2024 godz. 8:30-12:30