Pomoc dla Ukrainy
Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

Artykuły

18 sierpnia 2022

Informacja w sprawie dodatku węglowego


Wnioski będą  przyjmowane od dnia 26 sierpnia przez  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce (ul. Wójtowska 1) w każdy wtorek i piątek w godz. 9:00-14:00. 

Wnioski można składać osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę świadczenia (30 dni). Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Czytaj więcej o: Informacja w sprawie dodatku węglowego
16 sierpnia 2022

Efektywność energetyczna budynków

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymanym pismem od Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącym działań edukacyjno – informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków informujemy, że z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.

Wzrost efektywności energetycznej zasobów budowlanych, wpisujących się w realizację polskiej polityki klimatyczno – energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym
i administracyjnym.

W związku z powyższym pod poniższym linkiem zawarto informacje dotyczącą m. in.:

- obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków;

- podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie decyzji
o działaniach, które w sposób możliwie najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty;

- dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

11 sierpnia 2022

INFORMACJA

2 sierpnia 2022

Publiczne losowanie numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Warce

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Miejska Komisja Wyborcza w Warce zawiadamia, że w dniu 5 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Plac Stefana Czarnieckiego 1 (sala konferencyjna)  odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Warce.

 

 

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Warce

/-/ Edyta ŁUCZAK

27 lipca 2022

III SEKTORZE! DAJ SIĘ POZNAĆ!

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim.
Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz

Zapraszamy do jej wypełnienia. Jet to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez instytucje województwa podczas planowania dalszej współpracy.