Pomoc dla Ukrainy
Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

Artykuły

16 maja 2022

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Urząd Miejski w Warce informuje, iż do 30 czerwca 2022r. każdy  właściciel/zarządca budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w których znajduje się źródło ciepła ma obowiązek   złożenia deklaracji o rodzaju zainstalowanego źródłach ciepła.

Deklarację można złożyć:

  • drogą elektroniczną: przez internet, za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl.
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Warce. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie internetowej: www.gunb.gov.pl/strona/centralna -ewidencja-emisyjności-budynków.

Prosimy o niezwłoczne składanie deklaracji osoby, które jeszcze nie wykonały tego obowiązku.

Niezłożenie deklaracji będzie skutkowało nałożeniem kary grzywny zgodnie z art. 27h ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ”.

14 kwietnia 2022

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zamieszczono nowy poradnik postępowania na wypadek zagrożeń – „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny” oraz 3. odcinek filmu instruktażowego „Bądź gotowy”.

czytaj dalej

Poradnik ten zamieszczono również na stronie internetowej UM w Warce w zakładce ® Bezpieczeństwo mieszkańców ® Poradniki ® Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

14 kwietnia 2022

Działaj Lokalnie 2022

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. uprzejmie informuje, że do 22 kwietnia trwa nabór wniosków w tegorocznej edycji konkursu "Działaj Lokalnie", w którym można zdobyć granty w wysokości do 5 500 zł na realizację projektów aktywizujących lokalną społeczność. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się mające siedzibę w gminach: Warka, Grójec, Jasieniec, Chynów, Goszczyn:

 

  • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
  • grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej)w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej;
  • grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. 

 

Wnioski można składać w terminie do 22 kwietnia br. godz. 23:59 za pośrednictwem  generatora wniosków. 

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie www.stowarzyszeniewarka.pl w zakładce Działaj Lokalnie 2022. 

4 kwietnia 2022

Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

Od 1 kwietnia 2022 r., zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego. 

By wyjść naprzeciw oczekiwaniom kół gospodyń wiejskich, w tegorocznym naborze wydłużony został czas na ubieganie się o dofinansowanie działalności statutowej. 1 kwietnia biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy.

Podobnie jak w poprzednich latach wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które jest wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie jest w nim zarejestrowanych ponad 10,8 tys. kół – najwięcej w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim.

Jeśli chodzi o wysokość pomocy, to w stosunku do tej przyznawanej w 2021 r., ani pula środków: 70 mln zł, ani stawki nie uległy zmianie. Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Czytaj więcej o: Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich
30 marca 2022

Informacja

ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI POLSKI, KTÓRZY ZAPEWNIAJĄ NOCLEG I WYŻYWIENIE UCHODŹCOM Z UKRAINY NA TERENIE GMINY WARKA

Podmioty i osoby fizyczne udzielające gościny uchodźcom z Ukrainy (nocleg i wyżywienie) mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni. Obowiązuje zasada wypłaty świadczenia „z dołu”, dlatego zachęcamy do składania wniosków po upływie 60 dni.

Mieszkańcy, którzy zakwaterowali na terenie gminy Warka obywateli Ukrainy po 24 lutego br., powinni złożyć wniosek o zwrot kosztów pobytu.

Wnioski będą przyjmowane

w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
ul. Warszawska 45, sala nr 62 (1 piętro)
w dniach:
poniedziałek w godz. 9-13
środa w godz. 9-13

Czytaj więcej o: Informacja