Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

Artykuły

7 września 2023

Ważne informacje dotyczące suszy

Burmistrz Warki przypomina o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy rolniczej.

Konieczne jest zgłoszenie szkód w aplikacji suszowej.

Do aplikacji można się zalogować za pomocą Profilu Zaufanego.

Czytaj więcej o: Ważne informacje dotyczące suszy
6 września 2023

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących

Od 9 do 20 września 2023 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z udziałem Powiatowych Lekarzy Weterynarii przeprowadzi jesienną akcję szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. Szczepionka będzie wykładana ręcznie oraz zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki. Przynęty ze szczepionką nie wolno dotykać. Zwierzęta nie przyjmą tych z zapachem człowieka. Przez dwa tygodnie od wyłożenia szczepionki należy zachować ostrożność podczas wyprowadzania zwierząt.

Szczepienie wykonuje się przy użyciu doustnej szczepionki umieszczonej we wnętrzu przynęty, w kształcie krążka koloru brunatno-zielonego o zapachu rybnym. Zrzuty oraz wyłożenie ręczne nie obejmują zbiorników wodnych, dróg i terenów zabudowanych. Szczepionka uodparnia wyłącznie lisy.

Lis jest zwierzęciem wolno żyjącym, najbardziej podatnym na zakażenie wirusem wścieklizny. Regularne szczepienia zmniejszają ryzyko zachorowań.

Czytaj więcej o: Akcja szczepienia lisów wolno żyjących
5 września 2023

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września 2023 r. Stypendium przysługuje uczniom, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka oraz ich dochód netto
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
600 zł.

Pomoc realizowana będzie na wniosek strony w formie:

  • Stypendium szkolnego
  • Zasiłku szkolnego
Czytaj więcej o: Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2023/2024
5 września 2023

Żyrardowski Obszar Funkcjonalny

Gminy należące do Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłaszają nabór przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla rozwoju ŻOF. Celem tego działania jest identyfikacja potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, które mogą być uwzględnione w „Strategii terytorialnej Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. Dokument ten jest niezbędny do realizacji tzw. Innego Instrumentu Terytorialnego (IIT) przy pomocy funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2021-2027.

 

Szczegółowe informacje na stronie lidera Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego

https://www.zyrardow.pl/zglos-swoj-projekt-do-strategii-terytorialnej-zyrardowskiego-obszaru-funkcjonalnego-na-lata-2021-2027/

1 września 2023

Komunikacja publiczna na terenie Miasta Warka

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt                          

Cena biletu jednorazowego:po Warce 3,0 zł        

Operator:
PKS Grójec  tel. 48-664-20-21 e-mail: biuro@pksgrojec.pl   www.pksgrojec.pl

Czytaj więcej o: Komunikacja publiczna na terenie Miasta Warka
1 września 2023

Komunikacja publiczna na terenie Miasta i Gminy Warka

Urząd Miejski w Warce informuje, że złożył do wojewody Mazowieckiego dwa wnioski o przyznanie dofinansowania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Pierwszy wniosek dotyczył przyznania dofinansowania do pięciu przewozów (linii autobusowych) realizowanych pomiędzy miastem Warka, a miejscowościami położonymi na terenie wiejskim Gminy Warka. Drugi zaś, dotyczył przyznania dofinansowania do jednej linii o charakterze komunikacji miejskiej, kursującej po Warce oraz do miejscowości Laski.  Obydwa wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

 Mapa - komunikacja publiczna na terenie Miasta i Gminy Warka

Czytaj więcej o: Komunikacja publiczna na terenie Miasta i Gminy Warka
18 sierpnia 2023

Wybory do Izb Rolniczych 2023

Wybory do Izb Rolniczych 2023

W dniu 24 września 2023 r. (niedziela) w godzinach 800-1800 w budynku Urzędu Miejskiego w Warce (sala konferencyjna, wejście od strony Straży Pożarnej) odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

W okręgu wyborczym stanowiącym obszar Gminy Warka wybieranych będzie 2 członków rady powiatowej.

W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędzie Miasta od dnia 25 sierpnia 2023 roku w godzinach pracy urzędu.

Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Czytaj więcej o: Wybory do Izb Rolniczych 2023