Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

21 października 2021

Ostrzeżenie - Silny wiatr

Przebieg Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.

Od godz. 12:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021

19 października 2021

Komunikat SPZOZ

Drodzy Pacjenci,

W sezonie grypowym 2021/2022 Przychodnia Zdrowia w Warce realizuje bezpłatną akcję szczepień przeciw grypie w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Grupy pacjentów uprawnione do programu:

 • osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 • farmaceuci;
 • nauczyciele oraz osoby pracujące w wybranych placówkach;
 • laboranci;
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów;
 • osoby zatrudnione w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej;
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej;
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej;
 • funkcjonariusze i żołnierze wybranych służb;
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • pacjenci zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych lub domowych, oddziałów medycyny paliatywnej,
 • osoby urodzone nie później niż w 1946r..

Na szczepienie przeciw grypie nie jest wymagane skierowanie, wystarczy umówienie terminu wizyty w Rejestracji Ogólnej Przychodni Zdrowia w Warce od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00 - osobiście lub telefonicznie pod numerem 48 670 29 99.

Na szczepienie należy się stawić zdrowym - bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.

13 października 2021

Nabór wniosków w ramach Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2.    osobami posiadającymi:
  a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

     W związku z  powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Warka do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 wraz z Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej osobiście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, ul. Wójtowska 1 lub na adres e-mail: mgops@warka.pl w terminie do 20 października 2021r .

W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy posiadający Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej, będą mieć zapewniony dostęp do usługi w pierwszej kolejności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 516 033 268.

Dyrektor M-GOPS w Warce
/-/ mgr Jolanta Piątosa

 1. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-programu-1634045346.docx
 2. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-programu-1634045342.docx
13 października 2021

Fundacja Koalicja Dla Młodych

w ramach Białobrzeskiego Centrum Obywatelskiego prowadzi nie tylko działalność doradczą i pomocową dla organizacji pozarządowych, ale także szkoleniową.

Zdajemy sobie sprawę jak istotne jest aby członkowie takich organizacji posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, aby jeszcze lepiej pracować nad tym, by tu gdzie żyjemy było nam dobrze. W odpowiedzi na ich potrzeby zorganizowaliśmy szkolenie merytoryczno – warsztatowe z zakresu Pracy metodą projektu.

Zgłoszenia organizacji na szkolenie przyjmujemy do 12 października 2021 roku pod adresem mailowym: k.slonecka@fundacjakdm.org

 

Czytaj więcej o: Fundacja Koalicja Dla Młodych
1 października 2021

Szlachetna Paczka pilnie poszukuje wolontariuszy!

Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby blisko 8 tysięcy wolontariuszy, skala pomocy w Paczce będzie w tym roku zdecydowanie mniejsza. To już ostatni moment, by się zgłosić. Można to zrobić za pośrednictwem strony www.superw.pl.

– Pani Sylwia wraz z mężem bardzo cieszyła się na wieść o tym, że już niedługo na świat przyjdzie ich wymarzona córeczka. Gdy Zosia się urodziła okazało się, że będzie dziewczynką z niepełnosprawnością intelektualną. Po kilku miesiącach mąż pani Sylwii odszedł. Kobieta została bez środków do życia, ze złamanym sercem. Gdy po jakimś czasie stanęła na nogi i znalazła pracę, przyszła pandemia. Najpierw zmniejszono pani Sylwii etat, a w końcu zwolniono ją z pracy. Kobieta nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc  mówi Joanna Sadzik. – Takich osób są tysiące, docierają do nich wolontariusze Szlachetnej Paczki. Bez Ciebie nie będziemy mogli pomóc.

Czytaj więcej o: Szlachetna Paczka pilnie poszukuje wolontariuszy!
1 października 2021

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Nabór wniosków rozpocznie się 20 października i potrwa do 30 listopada 2021 r.

Czytaj więcej o: ARiMR ogłosiła nabór wniosków na Tworzenie grup producentów i organizacji producentów