Pomoc dla Ukrainy
Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

Artykuły

2 lutego 2023

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka na rok szkolny 2023/2024

Burmistrz Gminy  Warka na podstawie art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości:

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warka, w tym terminy składania dokumentów, a także kryteria brane pod uwagę w ww. postępowaniu, dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2023/2024.
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warka, w tym terminy składania dokumentów, a także kryteria brane pod uwagę w ww. postępowaniu, dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2023/2024,
Czytaj więcej o: Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka na rok szkolny 2023/2024
1 lutego 2023

Złóż wniosek o 500+ w aplikacji mZUS

Dla kogo przeznaczona jest aplikacja mZUS

Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+ (z wyjątkiem dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych).

Za pośrednictwem aplikacji będzie można

 • złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ i świadczenie dobry start 300+,
 • sprawdzić, co się dzieje z Twoim wnioskiem – zobaczysz jego status,
 • podejrzeć dane o wypłatach Twoich świadczeń,
 • nawiązać telefoniczny kontakt z infolinią ZUS (COT),
 • zarezerwować  e-wizyty w ZUS,
 • otrzymać powiadomienia.

Skąd pobrać aplikację mZUS

Aplikację należy pobierać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store.

Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS.

 

Więcej informacji znajdują Państwo pod linkiem: https://www.zus.pl/mzus

30 stycznia 2023

Informacja

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  wydłużone dyżury oraz dyżury w dni świąteczne będzie pełniła apteka „PANACEUM” przy ul. Warszawskiej 3 w Warce

 Apteka będzie czynna:

 • od poniedziałku do soboty (poza świętami) w godz. 7:30 – 22:00
 • w niedzielę (poza świętami) w godz. 9:00 – 20:00
 • w święta tj.: 6 stycznia,  10 kwietnia, 1 i 3 maja,  8 czerwca, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 24  i 26 grudnia w godz. 9:00 – 17:00
26 stycznia 2023

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Źródło: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3 

25 stycznia 2023

Preferencyjna sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Warka

Urząd Miejski w Warce kontynuuje realizację umowy z Polską Grupą Górniczą na zakup węgla. Zostały złożone kolejne zamówienia na węgiel z polskich kopalni (KWK PIAST, KWK WESOŁA, KWK ROW Ruch Rydułtowy).

Informujemy, że zakup węgla od podmiotów pośredniczących odbywać się będzie po:

 1. złożeniu wniosku o preferencyjny zakup węgla do Urzędu Miejskiego w Warce,
 2. dokonaniu wpłaty za nabycie węgla na podany niżej rachunek bankowy,
 3. uzyskaniu dokumentu uprawniającego do odbioru węgla, wystawionego przez Urząd Miejski w Warce.

Urząd Miejski w Warce zaprasza osoby, które złożyły wniosek o preferencyjny zakup węgla z potwierdzeniem dokonania opłaty za nabycie węgla w celu odebrania dokumentu uprawniającego do odbioru węgla w Urzędzie Miejskim pokój -101, który należy przekazać pracownikowi składu węgla. Bez tego dokumentu odbiór węgla nie będzie możliwy.

Ostateczna cena zakupu węgla po preferencyjnej cenie wynosi 1950 zł brutto za tonę.

Opłatę za węgiel należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Warce:
PKO BP   63 1020 2629 0000 9802 0430 9308

W tytule wpłaty proszę wpisać: imię nazwisko, adres osoby uprawnionej z dopiskiem „preferencyjny zakup węgla’’

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, łączny limit węgla do 30.04.2023r., na jedno gospodarstwo domowe wynosi 3 tony.
Nieodebrane 1,5 tony węgla do 31.12.2022r. może być odebrane po 01.01.2023r. do 30.04.2023r. razem z 1,5 tony przewidzianej do zakupu w 2023 roku.

24 stycznia 2023

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania statystyczne za pośrednictwem ankieterów Urzędu Statystycznego w Warszawie.

W 2023 r. ankieterzy będą kontaktowali się telefonicznie lub osobiście z gospodarstwami domowymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym.

Więcej informacji >>

Na górze grafiki umieszczono logo Urzędu Statystycznego w Warszawie. Grafika przedstawia zestawienie statystycznych badań ankietowych realizowanych w 2023 roku. Przez cały rok, co miesiąc w wylosowanych gospodarstwach domowych realizowane jest Badanie budżetów gospodarstw domowych, Badanie kondycji gospodarstw domowych oraz Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Przez cały rok jest też realizowane Badanie budżetu czasu ludności. To badanie jest prowadzone raz na 10 lat. W poszczególnych miesiącach realizowane są również inne badania: - styczeń: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym - kwiecień: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych - maj: Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych - czerwiec: Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności, Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych - lipiec: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych, Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych - sierpień: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym - październik: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych - grudzień: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej Na dole strony grafiki zamieszczono oznaczenie kont Twitter: @Warszawa_STAT i Facebook: @UrzadStatystycznywWarszawie oraz adres strony internetowej: warszawa.stat.gov.pl.

18 stycznia 2023

Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Czytaj więcej o: Modernizacja gospodarstw rolnych
18 stycznia 2023

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Rusza nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.
Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r.
Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl:

 • poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu,
 • potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,
 • krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

SZCZEGÓŁY III EDYCJI KONKURSU>>>>

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

16 stycznia 2023

Program Czyste Powietrze

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Broszura informacyjna (.pdf)

12 stycznia 2023

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie.

mLegitymacja emeryta-rencisty

Czytaj więcej o: mLegitymacja emeryta-rencisty