Pomoc dla Ukrainy
Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

Artykuły

28 listopada 2022

Świąteczna Paczka

Świąteczna Paczka 2022 r.

17 listopada 2022

KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Warce przypomina, że każdy rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych tzw. dopłaty zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

7 listopada 2022

Nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla

Urząd Miejski w Warce informuje, iż zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Warka przystępuje do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) do dnia 31 grudnia 2022r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Zakupu preferencyjnego paliwa stałego dokonuje się na wniosek o zakup preferencyjny węgla.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla do dnia 31 grudnia 2022r. będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Warce w Biurze Obsługi Interesant

 

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla
26 października 2022

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023
26 października 2022

Do 30 grudnia 2022 r. każdy płatnik składek powinien założyć profil na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stronie www.zus.pl – link:  https://www.zus.pl/-/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p%C5%82atnik-sk%C5%82adek-powinien-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-profil-na-pue-zus-1?redirect=%2F

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej

11 października 2022

Włącz się w rozwój Gminy – wypełnij ankietę

Gmina Warka rozpoczęła prace nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Warka na lata 2023-2030

Dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej będą wyniki badań ankietowych.
W tym właśnie miejscu chcemy zaprosić Państwa - mieszkańców Gminy Warka - do wyrażenia swojego zdania na temat głównych obszarów działalności naszego samorządu. Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 min. Ankieta jest w pełni anonimowa, a odpowiedzi będą prezentowane w formie zbiorczej. https://www.survio.com/survey/d/WARKA 

Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

5 października 2022

Profilaktyka jodowa

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa dystrybucja tabletek z jodkiem potasu.
W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom w trzech rozmieszczonych na terenie gminy Warka punktach.

Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. A dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Profilaktyka jodowa

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

 • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
 • dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)
 • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)
 • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

 

14 punktów dystrybucji w gminie Warka

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie gminy Warka zostały wyznaczone w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim w następujących lokalizacjach:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce ul. P. Wysockiego 12 05-660 Warka
 • Andrzej Niemirski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej :Zdrowa Rodzina” ul. Obwodowa 8a 05-660 Warka
 • Przychodnia Lekarzy Specjalistów „MEDICAL” ul. P. Wysockiego 7 05-660 Warka
 • OSP Gąski
 • OSP Grzegorzewice
 • OSP Branków
 • OSP Konary
 • OSP Laski
 • OSP Michalczew
 • OSP Michałów Dolny
 • OSP Nowa Wieś
 • OSP Opożdżew
 • OSP Ostrołęka
 • OSP Piaseczno
30 września 2022

Ankieta do Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie LGD Jabłkowa Kraina przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Za nami spotkania konsultacyjne. Kolejny etap Ankieta intranetowa. Naszym zamiarem jest włączenie jak największej liczby mieszkańców i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD w proces budowy strategii. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejs32zmLPQve7DHwgHW8FBP1wgD5ceBo9J5MOny2wVsL3rgw/viewform

Niniejsza ankieta – mamy taką nadzieję – będzie kolejną okazją do zgłoszenia ocen, poglądów oraz propozycji, które sprawią, że autorami strategii będzie szeroka rzesza ludzi zainteresowanych rozwojem obszaru LGD.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje, poglądy, oceny i propozycje zostaną wykorzystane w procesie budowy nowej LSR.

Uprzejmie proszę o poświęcenie kilkunastu minut i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Prośba o postępowanie zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się pod pytaniami.

Ankieta trwa do 20.10.2022r.