Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

Artykuły

29 listopada 2023

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WARKI

o terminie składania wniosków o przyznanie  dotacji  ze środków budżetu Gminy Warka dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie gminy Warka

Burmistrz Warki na podstawie § 2 ust. 3 Uchwały Nr X/68/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy Warka dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie gminy Warka, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji, niniejszym informuje, że wnioski o dotację należy składać w terminie do dnia 6 grudnia 2023r. w Urzędzie Miejskim w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

24 listopada 2023

Komunikacja publiczna na terenie Miasta Warka

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt                          

Cena biletu jednorazowego:po Warce 3,0 zł        

Operator:
PKS Grójec  tel. 48-664-20-21 e-mail: biuro@pksgrojec.pl   www.pksgrojec.pl

Czytaj więcej o: Komunikacja publiczna na terenie Miasta Warka
22 listopada 2023

Spotkanie dotyczące Czystego Powietrza

Urząd Miejski w Warce informuje, iż w dniu 05.12.2023r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu organizujemy spotkanie  informacyjne dotyczące „Programu Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem spotkania jest omówienie poziomów dofinansowania oraz zapoznanie z rodzajami wspieranych przedsięwzięć.

20 listopada 2023

Zawiadomienie

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grójcu zawiadamia, że w dniu 06.12.2023r o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Warce odbędzie się szkolenie z zakresu BHP dla sołtysów oraz chętnych rolników z gminy Warka .

Tematem szkolenia będą :

 1. Ogólne przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników ( w tym możliwości spłaty zadłużenia w opłacaniu składek, ubezpieczenie dzieci rolników do 16- ego roku życia od NNW, ubezpieczenie upraw od NNW, wyjazdy na rehabilitację leczniczą dla rolników i emerytów rolniczych).
 2. Informacja na temat terminowości zgłaszania wypadków przy pracy rolniczej.
 3. Zasady bezpiecznej pracy na wysokościach, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym.
 4. Zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin z pokazem odzieży ochronnej do zabiegów chemizacyjnych w ramach kampanii prewencyjnej pn. ,, Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.
 5. Zasady bezpiecznej pracy przy użytkowaniu maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym.

Zapraszamy wszystkich sołtysów i rolników do udziału w spotkaniu, a zwłaszcza osoby które uległy wypadkowi przy pracy rolniczej.

17 listopada 2023

Pomiary pól elektromagnetycznych

Informujemy, że na stronie internetowej:
https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz.2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

7 listopada 2023

Informacja

Dzień 1 grudnia 2023 r. (piątek)

został ustalony dniem wolnym od pracy

dla pracowników Urzędu Miejskiego w Warce,

za dzień 11 listopada 2023 r.

święto przypadające w dniu wolnym od pracy.          

7 listopada 2023

Opieka wytchnieniowa edycja 2024

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Czytaj więcej o: Opieka wytchnieniowa edycja 2024
7 listopada 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023

Od dnia 30 października 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. będzie prowadzony nabór do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023, w ramach którego będzie nieodpłatnie wydawana żywność osobom najbardziej potrzebującym z terenu gminy Warka.

 

Czytaj więcej o: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023
3 listopada 2023

Tango mych marzeń i snów

26 listopada 2023, godz. 16.00

W programie wieczoru koncert „TANGO MYCH MARZEŃ I SNÓW” z tangami okresu międzywojennego Warsa, Szpilmana, Petersburskiego, ale także innych wybitnych kompozytorów tego gatunku jak Gardel, Rodriguez czy Piazzolla w wykonaniu:

 

Lala Czaplicka – śpiew

Anna Wandtke – skrzypce

Piotr Kopietz - bandoneon

Mirosław Feldgebel - fortepian

Sebastian Wypych - kontrabas/prowadzenie

oraz para tancerzy

Tatiana TatiVany & Piotr Wożniak - pokaz tango

Usłyszą Państwo kompilację kompozycji polskich i argentyńskich. Repertuar zespołu nawiązuje do kolebki i wzoru stylu, czyli tanga argentyńskiego, ale także odnosi się i pielęgnuje ogromny dorobek twórczości tangowej kompozytorów okresu międzywojennego. Pisywali je zarówno autorzy muzyki lekkiej, jak i kompozytorzy muzyki poważnej. Mówi się o około 3000 tang polskich z tego okresu. Jeden z najwybitniejszych poetów tanga Enrique Santos Discépolo nazwał tango smutną myślą, którą się tańczy, dlatego w skład GANG TANGO wchodzą najwybitniejsi tancerze tanga.

 

Informacje organizacyjne:

Bilety na koncert w cenie 100 zł od osoby będzie można nabyć w kasie muzeum, zarezerwować przez Internet pod adresem rezerwacja@muzeumpulaski.pl  lub pod nr. tel.  48/667 20 20 w. 21 ,

Ilość miejsc jest ograniczona. Miejsca rezerwujemy wg kolejności zgłoszeń. Bilet uważa się za zarezerwowany po zapłaceniu.