Pomoc dla Ukrainy
Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

Artykuły

2 sierpnia 2022

Publiczne losowanie numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Warce

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Miejska Komisja Wyborcza w Warce zawiadamia, że w dniu 5 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Plac Stefana Czarnieckiego 1 (sala konferencyjna)  odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Warce.

 

 

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Warce

/-/ Edyta ŁUCZAK

27 lipca 2022

III SEKTORZE! DAJ SIĘ POZNAĆ!

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim.
Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz

Zapraszamy do jej wypełnienia. Jet to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez instytucje województwa podczas planowania dalszej współpracy.

26 lipca 2022

Komunikat Burmistrza Warki

Stosownie do pisma Wojewody Mazowieckiego l.dz. WBZK-III.642.1.2022 z dnia 07 lipca 2022 r. Burmistrz Warki uprzejmie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 na terenie miasta i gminy Warka dla upamiętnienia obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy poległych i pomordowanych w czasie Powstania Warszawskiego, w tradycyjny już sposób na budynkach remiz OSP uruchomione zostaną syreny alarmowe w formie sygnału dźwiękowego trwającego 1 minutę.

Włączenie syren alarmowych będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach, dokonany w trybie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

Po usłyszeniu sygnału proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wnikających z komunikatu.

W załączeniu zarządzenie Burmistrza Warki (.pdf 64 KB)

21 lipca 2022

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej

21 LIPCA 2022 R. – GODZ. 13:30 – 15:30

22 LIPCA 2022 R. GODZ. 13:30-15:30

25 LIPCA 2022 R. GODZ. 17:30-24:00

27 LIPCA 2022 r. GZODZ. 13:30-15:30

 

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji  Wyborczej

w Warce

 /-/ Edyta Łuczak

8 lipca 2022

Zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej

W poniedziałek 27 czerwca br. w regionie mazowieckim następuje zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji. W ramach przełączenia sygnału do standardu DVB-T2/HEVC zmieniają się częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2 i MUX-4. W praktyce oznacza to lepszą jakość dźwięku i obrazu – wszystkie kanały będą nadawane w jakości Full HD. Multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.

Czytaj więcej o: Zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej