Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

10 sierpnia 2020

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA WARKI

 

o wynikach naboru w sprawie przyznania dotacji ze środków budżetu Gminy Warka dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie gminy Warka

 

Burmistrz Warki na podstawie § 2 ust. 3 Uchwały Nr X/68/19 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy Warka dla rodzinnych ogródków działkowych działających na terenie gminy Warka, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji, niniejszym informuje, iż do udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy Warka zostały zakwalifikowane następujące podmioty:

  1. Rodzinny Ogród Działkowy „Winnica 1”

  2. Rodzinny Ogród Działkowy „Winnica Maki”

 

Burmistrz Warki

/-/ mgr Dariusz Gizka

 

7 sierpnia 2020

Konsultacje społeczne „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023”

Na podstawie zarządzenia nr RG.0050.128.2020 Burmistrz Warki zaprasza mieszkańców gminy Warka do konsultacji społecznych mających  na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023”. 

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023”
5 sierpnia 2020

Zamknięcie przejazdu kolejowego

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi zamknięciu ulegną poniższe przejazdy kolejowo-drogowe:

  • przejazd w ciągu drogi wojewódzkiej 730 w miejscowości Warka ul. Grójecka w terminie 05.08.2020 od godz. 20:30 - 06.08.2020 do godz. 4:30
  • przejazd w ciągu ulicy gminnej w miejscowości Warka ul. F. Nowakowskiego w terminie 06.08.2020 od godz. 20:30 - 07.08.2020 do 4:30
3 sierpnia 2020

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Od 1 września 2020 r. Powszechny Spis Rolny

Czytaj więcej o: Rolniku, przygotuj się do spisu!
29 lipca 2020

Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Zarządzenie Nr SO-USC.0050.122.2020

Burmistrza Warki

z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie uruchomienia syren alarmowych na administrowanym terenie Gminy Warka

zarządzam, co następuje:

§ 1. W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 na terenie miasta i gminy Warka na budynkach remiz OSP uruchomić syreny alarmowe w formie sygnału dźwiękowego trwającego 1 minutę.

§ 2. W ten sposób wspólnie oddamy cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległego państwa.

§ 3. Komunikat o uruchomieniu sygnału alarmowego przekazuje się do środków masowego przekazu z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obronnych i obrony cywilnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

Burmistrz Warki

/-/ mgr Dariusz Gizka