Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Program CZYSTE POWIETRZE

obrazek

Program "Czyste Powietrze" kierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Programu „Czyste Powietrze”:

www.czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Dokumenty:

  1. Regulamin (.pdf)

Osoba do kontaktu w Urzędzie Miejskim w Warce - Agnieszka Dąbrowska  tel. 48 665-12-12
e-mail
: czystepowietrze@warka.pl

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” udziela informacji w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Dotychczasowa realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Warka (dane od początku trwania programu tj. od dnia 19.09.2018r. do dnia 31.03.2023r.) przedstawia się następująco:
1. liczba złożonych wniosków – 251
2. liczba zawartych umów na dofinansowanie – 192
3. liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 88
4. sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 1443570,39 zł