Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Jesteś tutaj: Start / Zwierzęta / Aktualności

Aktualności

Artykuły

7 marca 2024

Informacja

Gmina Warka pozyskała dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Warka w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024". Całkowita wartość zadania wynosi 40.000,00 zł brutto. W ramach ww. środków finansowych mieszkańcy gminy Warka będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego zabiegu weterynaryjnego kastracji lub sterylizacji swoich psów i kotów oraz rejestracji (czipowania) wprowadzenie nr do bazy danych – Safe Animal.

Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej www.warka.pl i złożyć go w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce lub wysłać drogą elektroniczną: um@warka.pl. Po rozpatrzeniu wniosku Mieszkaniec Gminy Warka otrzyma skierowanie na zabieg (ilość zabiegów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Więcej informacji na temat akcji można uzyskać telefonicznie w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej pod nr tel. 48 665 12 12 lub pisząc na adres e-mail: um@warka.pl

Zadanie realizowane jest zgodnie z Uchwałą NR LXXXVIII/611/24 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2024 roku a Mieszkańcy Gminy Warka mogą skorzystać z dofinansowań do zabiegów kastracji i znakowania psa lub kota do wyczerpania środków finansowych.

 

Logo Mazowsze Serce Polski

26 kwietnia 2023

ZWIERZowa Akcja Kastracja 2023!

Gmina Warka wraz z Fundacją ZWIERZ (https://fundacjazwierz.org/) podjęły się realizacji projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! mającego na celu upowszechnienie przeprowadzenia zabiegów sterylizacji/kastracji u zwierząt właścicielskich – psów i kotów oraz kotów wolno żyjących. Do końca trwania akcji (lub wyczerpania środków finansowych) każdy Mieszkaniec Gminy Warka może zgłosić się ze swoim psem lub kotem na zabieg kastracji lub sterylizacji.

Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących

Czytaj więcej o: ZWIERZowa Akcja Kastracja 2023!
26 kwietnia 2023

Pomoc weterynaryjna, martwe zwierzęta

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Warka zapewnia Pani Elżbieta Komandowska pod nr tel. 501 771 109 prowadząca gabinet weterynaryjny Hau-Miau przy ul. Polnej 39, 05-660 Warka.

Podmiot gospodarczy, który zajmuje się zbieraniem zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Warka w 2023r. to WOOD-HUNTER Marcin Wasiak, Rytomoczydła 14, 05-604 Jasieniec.

Zgłoszenia o zwierzętach poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych lub martwych zwierząt będą przyjmowane przez pracownika Urzędu Miejskiego w Warce w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 48 665 12 12 oraz całodobowo przez Policję lub Straż Pożarną w Warce.

UWAGA! Urząd Miejski w Warce nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.

26 kwietnia 2023

Informacja

W Gminie Warka problematyką dotyczącą świadczenia usług weterynaryjnych, opieką na bezdomnymi zwierzętami oraz martwymi zwierzętami zajmuje się Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej

Sposób postępowania ze zwierzętami w zależności od zaistniałych okoliczności reguluje corocznie opracowywany i uchwalany przez Radę Miejską w Warce Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka.

Wszelkie sprawy związane z ww. problematyką mieszkańcy mogą zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Warce pod nr tel. 48 665 12 12 - 13 lub e-mailem um@warka.pl.