Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Dotacje z UE 2021 - 2027

Artykuły

21 lutego 2024

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka

Gmina Warka realizuje projekt p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka” . W jego ramach zostanie zakupiony nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej, ponadto zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna której celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz promocja projektu.  Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w regionie.

Projekt realizowany jest w ramach programu  Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach działania: Dostosowanie do zmian klimatu.

Wartość projektu: 1 784 939,10zł , dofinansowanie 1 516 220,73

 Logotypy FEMA