Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Zdalna Szkoła II w gminie Warka

Gmina Warka realizuje projekt w ramach programu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – nr umowy 7972016015.

W ramach niniejszej umowy Gmina Warka otrzymała wsparcie w wysokości 94500zł (100% dofinansowanie) na zakup 27 komputerów dla uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Warce, Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce, Publicznej Szkoły Podstawowej w Konarach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce, Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrociszewie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi