Jesteś tutaj: Start / Przetargi

Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

2 sierpnia 2021

Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 23+620 do km ok. 24+460 stanowiącą ul. Nowy Zjazd na terenie miasta Warka, gminy Warka

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 730 na  odcinku od km 23+620 do km ok. 24+460  stanowiącą ul. Nowy Zjazd na terenie miasta  Warka, gminy Warka

Termin składania ofert: 23.08.2021 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 23+620 do km ok. 24+460 stanowiącą ul. Nowy Zjazd na terenie miasta Warka, gminy Warka
7 lipca 2021

Budowa instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowickiego w Konarach

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Budowa instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowickiego w Konarach

Termin składania ofert: 2021-07-22 08:00

Czytaj więcej o: Budowa instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowickiego w Konarach
30 kwietnia 2021

Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców Gminy Warka - zaprojektowanie placu zabaw i zagospodarowania terenu

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców Gminy Warka -  zaprojektowanie placu zabaw i zagospodarowania terenu

Termin składania ofert: 14.05.2021 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców Gminy Warka - zaprojektowanie placu zabaw i zagospodarowania terenu
28 kwietnia 2021

Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinki dróg wojewódzkich

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinki dróg wojewódzkich

Termin składania ofert: 06.05.2021 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinki dróg wojewódzkich
31 grudnia 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.

Gmina Warka, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.),  przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 r.

Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.
30 grudnia 2020

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina  Warka 

Termin składania ofert: 25.03.2021r.  do godz. 12ºº

Czytaj więcej o: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Konary, gmina Warka