Jesteś tutaj: Start / Przetargi

Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

11 lutego 2020

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Warka

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Warka

Termin składania ofert: 2020-02-26, godzina: 12:00

Czytaj więcej o: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Warka
10 lutego 2020

Remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warka

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warka

Termin składania ofert: 2020-02-25, godzina: 12:00

Czytaj więcej o: Remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warka
4 lutego 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

Gmina Warka, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.),
przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020r.

Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.
3 lutego 2020

Utrzymanie komunalne na terenie Miasta i Gminy Warka w 2020 r.

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Utrzymanie komunalne na terenie Miasta i Gminy Warka w 2020 r.

Termin składania ofert: 11.03.2020 r.  do godz. 1200

Czytaj więcej o: Utrzymanie komunalne na terenie Miasta i Gminy Warka w 2020 r.
31 stycznia 2020

Remont cząstkowy nawierzchni ulic gminnych na terenie miasta Warka

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Remont cząstkowy nawierzchni ulic gminnych na terenie miasta Warka

Termin składania ofert: 2020-02-18, godzina: 12:00

Czytaj więcej o: Remont cząstkowy nawierzchni ulic gminnych na terenie miasta Warka
5 grudnia 2019

Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Nabywców Gminy Warka

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Nabywców Gminy Warka

Termin składania ofert: 13.12.2019r.  do godz. 1200

Czytaj więcej o: Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Nabywców Gminy Warka