Jesteś tutaj: Start / Przetargi

Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

28 maja 2020

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele, gmina Warka

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele, gmina Warka

Termin składania ofert: 15.06.2020 r. do godz. 12ºº 

Czytaj więcej o: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele, gmina Warka
27 kwietnia 2020

Dostawę kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) o frakcji 4÷31,5 mm wraz z rozmieszczeniem

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Dostawę kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) o frakcji 4÷31,5 mm wraz z rozmieszczeniem

Termin składania ofert: 06.05.2020r. do godz. 12ºº 

Czytaj więcej o: Dostawę kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) o frakcji 4÷31,5 mm wraz z rozmieszczeniem
23 marca 2020

Dostawa kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) o frakcji 4÷31,5 mm wraz z rozmieszczeniem

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Dostawa kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) o frakcji 4÷31,5 mm wraz z rozmieszczeniem

Termin składania ofert: 2020-04-09, godzina: 12:00

Czytaj więcej o: Dostawa kruszywa łamanego kamiennego (sortowanego) o frakcji 4÷31,5 mm wraz z rozmieszczeniem
20 marca 2020

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Urząd Miejski w Warce, działając w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź.zm) uprzejmie prosi o złożenie oferty na: Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt wykonawczy, dokumentacja kosztorysowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z audytem energetycznym i dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie

 

Pliki do pobrania:

11 lutego 2020

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Warka

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Warka

Termin składania ofert: 2020-02-26, godzina: 12:00

Czytaj więcej o: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Warka
10 lutego 2020

Remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warka

Gmina Warka ogłasza przetarg nieograniczony:

Remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warka

Termin składania ofert: 2020-02-25, godzina: 12:00

Czytaj więcej o: Remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warka