Jesteś tutaj: Start / Gospodarka Odpadami

Gospodarka Odpadami

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NOWE OBOWIĄZKI W GOSPODARCE ODPADAMI

Od dnia 1 lipca 2020 r., następuje zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Warka oraz obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców.

Zmiana stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 r.

Powyższa zmiana ustawy nałożyła na wszystkich mieszkańców obowiązek segregacji odpadów komunalnych oraz dała gminom 12 miesięcy na m.in. wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych objętych systemem odbioru odpadów komunalnych oraz dostosowanie stawek opłaty do obowiązujących przepisów prawa.

W związku z narzuceniem przez ww. zmianę ustawy obowiązku segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Warka, dokonano wyliczenia wysokości stawki opłaty, biorą pod uwagę ilość produkowanych odpadów oraz liczbę wszystkich osób ujętych w deklaracjach złożonych do Urzędu Miejskiego w Warce.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od 1 lipca 2020 r., wynoszą:

25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującą nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym

32 zł miesięcznie od osoby zamieszkującą nieruchomość zabudowaną budynkiem wielorodzinnym

W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia się w części opłaty w wysokości 1 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

 

UWAGA !

Osoby, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w której zadeklarowali gromadzenie i odbieranie odpadów w sposób nieselektywny, zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji z obowiązkiem segregacji odpadów komunalnych zgodnej z uchwałą nr XXIV/162/20 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 czerwca 2020 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Warka.

Druk deklaracji do pobrania (.docx 38 KB)

Druk deklaracji do pobrania (.pdf 499 KB)

 

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wnosić na nr konta 
ING Bank Śląski 56 1050 1025 1000 0023 5654 0555 

Tytuł przelewu:
imię i nazwisko osoby która złożyła deklarację,
adres nieruchomości z której odbierane są odpady komunalne
opłata za kwartał ... 2020 r.

Terminy płatności:
do 15 marca za I kwartał;
do 15 maja za II kwartał;
do 15 września za III kwartał;
do 15 listopada za IV kwartał

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - ROK 2020

Warka miasto rejon I

Warka miasto rejon II

Warka miasto rejon III

Warka miasto rejon IV

Warka wsie rejon I

Warka wsie rejon II

Warka wsie rejon III

Warka wsie rejon IV

Warka wsie rejon V

Warka wsie rejon VI

Warka wsie rejon VII

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Tu wrzucamy:

-odchody zwierzęce, -potłuczone szyby, -szkło żaroodporne, -porcelana, fajans, talerze, -lustro, -opakowania w aerozolu, -pieluchy, -pampersy, -artykuły higieniczne, -resztki mięsa I ryb, -segregatory, -pończochy, -resztki świec, -szkło okularowe, -tubka po paście do zębów, -resztki tapet, -wata, -patyczki higieniczne, -tampony, podpaski, -szkło stołowe, -guma, -resztki gumowe, -worki z odkurzaczy, -torebki po herbacie, -zawartość worka z odkurzacza, -ściółka małych zwierząt domowych, -czerstwe pieczywo, -tran, -smalec wytapiany ze słoniny, -masło, margaryna, -popiół z kominka, -odzież z włókien naturalnych, -popiół węglowy, -resztki materiałów krawieckich, -niedopałki, tytoń, -żwirek dla kotów, -fusy po kawie i herbacie, -skorupki jaj, -przeterminowaną żywność, -resztki żywności pochodzenia zwierzęcego.

Nie wrzucamy:

-żarówek, -lamp neonowych, -lamp fluorescencyjnych, -lamp rtęciowych, -reflektorów, -izolatorów, -ekranów i lamp telewizyjnych, -szyb samochodowych, -puszek po farbach, -baterii, -zabawek z elementami elektronicznymi, -sprzętu AGD, -sprzętu RTV, -sprzętu elektronicznego, -przeterminowanych leków.

 


Tu wrzucamy:

– torebki na chipsy, – opakowania po przyprawach (wielowarstwowe), -kartony po mleku i napojach TETRA PAK, -nakrętki plastikowe do butelek, -opakowania po jogurcie, kefirze, margarynie, -pojemniki na filmy do aparatów fotograficznych, -plastikowe worki na odpady, -reklamówki i plastikowe torby na zakupy, -folia spożywcza, -plastikowe wypełniacze do poduszek, -plastikowe butelki, -folia wiskozowa (celofan), -celuloid, celuloza, -silikon, ceraty, -styropian opakowaniowy, -pojemniki na śmieci, -smoczki, klocki, -plastikowe koszyczki po owocach, -szczoteczki do zębów, -konewki plastikowe, -żyłka wędkarska, -długopisy, płyty CD, -opakowania plastikowe, -kubki do gorących napojów, -tacki do pakowania mięsa, -opakowania typu PET, -tworzywa sztuczne, -pokrywki ze słoików, -folia aluminiowa, -tubki metalowe, -folie metalowe, -puszki po: konserwach, piwie, -puszki po napojach, sokach, -drobny złom żelazny i metale kolorowe, -taśmy stalowe, -kapsle, metalowe nakrętki.

Nie wrzucamy:

-opakowań po aerozolach, -puszek po farbach, -baterii, -butelek i pojemników z zawartością, -butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), -opakowań po lekach, -butelek po płynach chłodniczych, -pojemników po wyrobach garmażeryjnych, -zabawek z elementami elektronicznymi.

 


Tu wrzucamy:

 • drobne gałęzie, reszki roślin,
 • trawa, liście,
 • wióry z drewna i słomy,
 • części roślinne z ogrodu,
 • odpady kuchenne: resztki warzyw i owoców

Nie wrzucamy:

 • resztek mięs,
 • wędlin,
 • ryb,
 • kości zwierzęcych.

 


Tu wrzucamy:

bezbarwne butelki:

 • szklane po napojach i żywności,
 • po napojach alkoholowych,
 • opakowania po kosmetykach,
 • bezbarwne słoiki bez zakrętek.

kolorowe butelki:

 • szklane po napojach i żywności,
 • po napojach alkoholowych,
 • opakowania po kosmetykach,
 • kolorowe słoiki bez zakrętek.

Nie wrzucamy:

 • szkła stołowego,
 • fajansu,
 • porcelany i ceramiki,
 • luster,
 • szkła okiennego,
 • żarówek,
 • lamp neonowych,
 • lamp fluorescencyjnych,
 • lamp rtęciowych,
 • reflektorów,
 • izolatorów,
 • szkła żaroodpornego,
 • doniczek,
 • szkła okularowego,
 • ekranów i lamp telewizyjnych,
 • szyb samochodowych.

 


Tu wrzucamy:

(MAKULATURA):

 • opakowania z papieru
 • karton,
 • katalogi,
 • ulotki,
 • prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy,
 • zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • zabrudzonego i tłustego papieru,
 • pieluch jednorazowych,
 • podpasek,
 • artykułów higienicznych,
 • pampersów,
 • worków po cemencie,
 • tapet,
 • opakowań po lekach (POJEMNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ W APTEKACH),
 • pojemników po wyrobach garmażeryjnych.