Pomoc dla Ukrainy
Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

Artykuły

27 sierpnia 2022

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Schematycznie narysowana dłoń w geście machania na powitanie. Obok są informacje: nazwa konkursu i termin nadsyłania zgłoszeń - do 30 października 2022 r.

Województwo Mazowieckie już po raz dwunasty ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Jego celem jest nagrodzenie najaktywniejszych wolontariuszy oraz ukazanie dobrych praktyk współpracy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Laureaci konkursu będą wybierani w następujących kategoriach:

  • wolontariat indywidualny,
  • wolontariat grupowy,
  • wolontariat w szkole lub przedszkolu,
  • wolontariat seniorów,
  • kategoria specjalna – pomoc Ukrainie.
Czytaj więcej o: Mazowieckie Barwy Wolontariatu
23 sierpnia 2022

Akcja HDK w Warce

18 sierpnia 2022

Informacja w sprawie dodatku węglowego


Wnioski będą  przyjmowane od dnia 26 sierpnia przez  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce (ul. Wójtowska 1) w każdy wtorek i piątek w godz. 9:00-14:00. 

Wnioski można składać osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę świadczenia (30 dni). Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Czytaj więcej o: Informacja w sprawie dodatku węglowego
16 sierpnia 2022

Efektywność energetyczna budynków

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymanym pismem od Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącym działań edukacyjno – informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków informujemy, że z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.

Wzrost efektywności energetycznej zasobów budowlanych, wpisujących się w realizację polskiej polityki klimatyczno – energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznym
i administracyjnym.

W związku z powyższym pod poniższym linkiem zawarto informacje dotyczącą m. in.:

- obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków;

- podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie decyzji
o działaniach, które w sposób możliwie najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty;

- dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

11 sierpnia 2022

INFORMACJA