Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Dofinansowanie WFOŚiGW

Artykuły

29 maja 2023

Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowych z terenu Miasta i Gminy Warka

W dniu 18.05.2023r. Burmistrz Warki podpisał Umowę Nr 1797/23/OZ/DA
 na dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 31804,92 zł na zadanie pn. „Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowych z terenu Miasta i Gminy Warka”

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wynosi 31804,92 zł, co łącznie stanowi 70% kosztu całego zadania.

Do realizacji powyższego zadania Urząd Miejski w Warce w drodze konkursu wyłonił firmę „Delta” Tomasz Wejman, ul. Kurowska 118, 24 – 130 Końskowola, która w 2023r. odbierze wyroby zawierające azbest z posesji położonych w: Warce, Piasecznie, Dębnowola, Podgórzycach, Starej Warce, Niwach Ostrołęckich, Krześniakowie, Klonowej Woli, Pilicy, Brankowie, Laskach, Ostrołęce, Nowych Biskupicach, Nowej Wsi, Gąskach, Gośniewicach, Murowance, Budy Opodżewskie, Palczewie Parcela, Michalczewie, Starych Biskupicach, Woli Palczewskiej, Magierowej Woli.

 

1 grudnia 2022

Remont oświetlenia

Remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Warka w 2022 r.  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji w kwocie 100 000,00 zł

13 grudnia 2021

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna na terenie nadpilicznym w Warce

 

Gmina Warka informuje, że w dniu 13.12.2021 r.  r. zawarta została umowa nr 0069/21/EE/P na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna na terenie nadpilicznym w Warce dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.400.000,00 zł

2 grudnia 2020

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gośniewicach

Gmina Warka informuje, że w dniu 02.12.2020 r.  r. zawarta została umowa nr 0073/20/OW/P na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gośniewicach dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 882 842,05 zł”