Pomoc dla Ukrainy

Dofinansowanie WFOŚiGW

Gmina Warka informuje, że w dniu 02.12.2020 r.  r. zawarta została umowa nr 0073/20/OW/P na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gośniewicach dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 882 842,05 zł”