Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Budowa kanalizacji i wodociągu

Flaga EU                                                                                                   

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Warka, poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gośniewice oraz budowę sieci wodociągowej we wsi Hornigi.

 

Gmina Warka realizuje operację pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gośniewicach i wodociągu w Hornigach w gminie Warka” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Realizacja w/w projektu wpłynie na rozwój gospodarczy Gminy oraz na poprawę warunków życia jej mieszkańców. W wyniku operacji planowane jest wybudowanie 2462m sieci wodociągowej oraz 4024m sieci kanalizacyjnej.

 

rury kanalizacyjne