Sprzedaż nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

5 czerwca 2018

Ogłoszenie o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w terenie nieuzbrojonym w m. Warka, obrębie ewidencyjnym Warka - Niemojewice gm. Warka

Przetarg odbędzie się w dniu 09  lipca  2018 r. o godz. 1315
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. Stefana Czarnieckiego 1

Ogłoszenie o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

5 czerwca 2018

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
niezabudowanej, częściowo uzbrojonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się dnia 09 lipca 2018 r. o godz. 1245

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

5 czerwca 2018

Ogłoszenie o ósmym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
niezabudowanej, częściowo uzbrojonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się w dniu 09  lipca  2018 r. o godz. 1230
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. Stefana Czarnieckiego 1

Ogłoszenie o ósmym przetargu ustnym nieograniczonym (40 KB .pdf)

5 czerwca 2018

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż 
niezabudowanej, częściowo uzbrojonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się dnia 09  lipca 2018 r. o godz. 1215
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

5 czerwca 2018

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż
niezabudowanej, częściowo uzbrojonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się dnia 09 lipca 2018 r. o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

10 maja 2018

Ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w terenie nieuzbrojonym we wsi Gąski  gm. Warka

Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca  2018 r. o godz. 1230
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. Stefana Czarnieckiego 1

Ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym (40 KB  .pdf)