Sprzedaż nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

20 listopada 2018

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż

Gmina Warka ogłasza rokowania na sprzedaż:
- lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 27,51 m2 zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Senatorskiej 14 w Warce,
- udziału wynoszącego 3308/20527 części w działce gruntu oznaczonej nr 2221/2 o powierzchni 0,0387 ha położonej w Warce

Rokowania odbędą się w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 1300
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. Stefana Czarnieckiego 1

Ogłoszenie o rokowania na sprzedaż (40 KB  .pdf) 

20 listopada 2018

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
niezabudowanej, częściowo uzbrojonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 1245
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. Stefana Czarnieckiego 1

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym (40 KB  .pdf) 

20 listopada 2018

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
niezabudowanej, częściowo uzbrojonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 1230
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. Stefana Czarnieckiego 1

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym (40 KB  .pdf) 

20 listopada 2018

Ogłoszenie o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
niezabudowanej, częściowo uzbrojonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 1215
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. Stefana Czarnieckiego 1

Ogłoszenie o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

20 listopada 2018

Ogłoszenie o dziesiątym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
niezabudowanej, częściowo uzbrojonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się dnia 11 stycznia  2019 r. o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o dziesiątym przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )