Sprzedaż nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

17 kwietnia 2019

Ogłoszenie o osiemnastym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
nieruchomości z pełnym uzbrojeniem położonej we wsi Laski gm. Warka

Przetarg odbędzie się dnia 20 maja  2019 r. o godz. 1245
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o dziesiątym przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

17 kwietnia 2019

Ogłoszenie o dziesiątym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w terenie nieuzbrojonym w m. Warka, obrębie ewidencyjnym Warka - Niemojewice gm. Warka

Przetarg odbędzie się dnia 20 maja  2019 r. o godz. 1230
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o dziesiątym przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

17 kwietnia 2019

Ogłoszenie o dziesiątym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w terenie nieuzbrojonym we wsi Gąski  gm. Warka

Przetarg odbędzie się dnia 20 maja  2019 r. o godz. 1215
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o dziesiątym przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

17 kwietnia 2019

Ogłoszenie o trzecich rokowaniach na sprzedaż

Gmina Warka ogłasza rokowania na sprzedaż:
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w terenie nieuzbrojonym we wsi Piaseczno  gm. Warka

Rokowania odbędą się w dniu 20 maja 2019 r. o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. Stefana Czarnieckiego 1

Ogłoszenie o trzecich rokowania na sprzedaż (40 KB  .pdf)