Sprzedaż nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

20 lutego 2019

Ogłoszenie o trzecich rokowaniach na sprzedaż

Gmina Warka ogłasza rokowania na sprzedaż:
- lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 27,51 m2 zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Senatorskiej 14 w Warce,
- udziału wynoszącego 3308/20527 części w działce gruntu oznaczonej nr 2221/2 o powierzchni 0,0387 ha położonej w Warce przy ul. Senatorskiej 14

Rokowania odbędą się w dniu 21 marca  2019 r. o godz. 1230
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. Stefana Czarnieckiego 1

Ogłoszenie o trzecich rokowania na sprzedaż (40 KB  .pdf) 

20 lutego 2019

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
niezabudowanej, częściowo uzbrojonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się dnia 21 marca 2019 r. o godz. 1215

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

20 lutego 2019

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
niezabudowanej, częściowo uzbrojonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się dnia 21 marca 2019 r. o godz. 1200

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

24 stycznia 2019

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:

niezabudowanej, częściowo uzbrojonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się dnia 25  lutego  2019 r. o godz. 1230
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

24 stycznia 2019

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:

niezabudowanej, częściowo uzbrojonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się dnia 25  lutego  2019 r. o godz. 1215
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

24 stycznia 2019

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:

niezabudowanej, częściowo uzbrojonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się dnia 25 lutego 2019 r. o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )