Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Warce

Na terenie Gminy Warka od 1 stycznia 2020 r., funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [PSZOK] zlokalizowany w Warce przy ul. Grójeckiej 24 do którego nieodpłatnie będą przyjmowane niżej wymienione odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Warka, którzy złożyli w Urzędzie Miejskim w Warce deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub otrzymali decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Poniedziałek

700 – 1500

Wtorek

700 – 1500

Środa

700 – 1500

Czwartek

700 – 1500

Piątek

700 – 1500

Sobota

nieczynne

Niedziela

nieczynne

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje:

 • papier;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • odpady opakowaniowe ze szkła;
 • odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;
 • odpady opakowaniowe z metali;
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady niebezpieczne;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
  w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
  w szczególności igieł i strzykawek;
 • zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć;
 • pozostałości farb i lakierów, klejów, żywic, tuszy, lepiszczy, aerozoli, rozpuszczalników oraz opakowań po tych środkach;
 • opakowania po środkach ochrony roślin;
 • opakowania po środkach chemii gospodarczej zawierające substancje niebezpieczne;
 • oleje mineralne i syntetyczne oraz opakowania po tych środkach;
 • zużyte opony pochodzące z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz do
  5 sztuk z samochodów osobowych rocznie w przeliczeniu na jedną nieruchomość;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości maksymalnej rocznej 0,5 m³ na jedną nieruchomość;
 • tekstylia i odzież.