Pomoc dla Ukrainy
Jesteś tutaj: Start / Pomoc Dla Ukrainy

Pomoc Dla Ukrainy

Artykuły

31 marca 2022

Виплата 300 злотих для громадян України

Особи, які мають право на отримання:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
            
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з цими бойовими діями,
 1. дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща  у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
            
 2. діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

 1. в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р,
 2. занесені до реєстру PESEL.

Заяву на виплату цієї допомоги можна подати до міського центру соціального захисту у Ваpky (M-GOPS) вyл. Wójtowska 1, з 9.00 до 13.00.

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

 • ім'я (імена) та прізвище
 • дата народження
 • громадянство
 • стать
 • поточна адреса перебування у Cпільнота Вapky.

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

 • документ, що є підставою для перетину кордону - тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)
 • інформація про дату в'їзду на територію Польщі
 • номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане урядом міста)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані:

 • номер польського банківського рахунку
 • адреса електронної пошти
 • номер телефону польського оператора
31 marca 2022

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, w godzinach od. 9.00 do 13.00.

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu. Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu w Gminie Warka.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych:

 • numer polskiego konta bankowego
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu polskiego operatora
15 marca 2022

Informacja - PESEL dla obywateli Ukrainy

flaga

W związku z wejściem w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w sytuacji konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa Urząd Miejski w Warce tworzy dodatkowe stanowiska pracy do obsługi obywateli Ukrainy chcących uzyskać numer PESEL. W celu uruchomienia stanowisk zostało złożone zapotrzebowanie  do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  na specjalistyczny sprzęt, w tym skanery do pobierania odcisków palców. 

W dniu 16 marca mamy możliwość uruchomienia tylko jednego stanowiska dlatego w celu uniknięcia kolejek i dla Państwa wygody apelujemy o zgłaszanie się do Urzędu w terminie późniejszym.

Jednocześnie informujemy, że niezależnie od terminu zgłoszenia i nadania numeru PESEL wszystkie świadczenia będą wypłacane wstecz począwszy od 24 lutego.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

У зв'язку з набранням чинності закону про надання допомоги громадянам України під час збройного конфлікту на території їх держави Міська Адміністрація у Варці створює додаткові робочі місця (пости) для обслуговування громадян України, які бажають отримати номер соціального страхування PESEL. Для введення в дію цих постів був поданий запит до Канцелярії Голови Ради Міністрів на спеціалізоване обладнання, в тому числі сканерів для зняття відбитків пальців.
16 березня маємо можливість ввести в дію лише один пост, тому, щоб уникнути черг і для вашої зручності, закликаємо перенести подання заяви до Адміністрації на більш пізній термін.
Водночас повідомляємо, що незалежно від дати подання заяви та надання номера соціального страхування PESEL, всі пільги будуть виплачуватися ретроспективно (заднім числом), починаючи з 24 лютого.

8 marca 2022

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla osób przybywających z Ukrainy

flaga

Zapisy pod numerem telefonu oraz w wiadomościach e-mail

tel: 505 761 583

e-mail: ewkretariat.pppwarka@grojec.pl

Punkt Konsultacji psychologiczno- pedagogicznej zorganizowała Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Warce wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Warce