Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Poradniki - Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Ogólna charakterystyka zagrożeń

We współczesnym świecie mamy do czynienia z rosnącą współzależnością poszczególnych sektorów gospodarki i życia społecznego. W konsekwencji, zmienia się charakter współczesnych zagrożeń, rośnie także „wrażliwość” otwartych społeczeństw na zagrożenia asymetryczne oraz zagrożenia związane z rozwojem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi, społecznymi itp.

Wszystkie te czynniki wymuszają bardziej zdecydowane poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz stopniową ewolucję krajowych systemów bezpieczeństwa w kierunku tworzenia kompleksowych narzędzi zarządzania kryzysowego, umożliwiających równoczesne wykorzystanie zarówno komponentów cywilnych, jak i militarnych, na każdym poziomie reagowania: międzynarodowym, regionalnym i krajowym.

W niniejszym dziale przedstawione zostały opracowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które zawierają przegląd najważniejszych informacji dotyczących poszczególnych zagrożeń jak i postępowania w przypadku ich wystąpienia:

W niniejszym dziale przedstawione zostały opracowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które zawierają przegląd najważniejszych informacji dotyczących poszczególnych zagrożeń jak i postępowania w przypadku ich wystąpienia:

Poradnik - Bezpieczny urlop Poradnik - Jak przygotować się do zimy Poradnik - Jak przygotować się na podróż zimą samochodem

Bezpieczny wypoczynek zimą - poradnik 
Bezpieczeństwo na lodzie - poradnik Jak przygotować się na powódź - poradnik

Jak przygotować się na czad 
Jak przygotować się na upał - poradnik Poradnik - Jak przygotować się na burzę

Poradnik - Jak przygotować się na wichury
 
Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (http://www.rcb.gov.pl/?page_id=14)