Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Opieka Wytchnieniowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 marca 2023

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce  informuje, że Gmina Warka uzyskała środki z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy, na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kwota pozyskana z Funduszu Solidarnościowego wynosi 144 199,44 zł, natomiast całkowity koszt realizacji programu wynosi 182 827,44 zł.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usług opieki wytchnieniowej.

W edycji 2023 opieką wytchnieniową w ramach Programu pomocą zostało objętych 15 osób w tym: 8 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Potrzeba taka wynika z otrzymanych zgłoszeń od opiekunów. Szczegółowy zakres sprawowanej opieki jest ustalany indywidualnie między realizatorem usługi, a opiekunem osoby niepełnosprawnej z zachowaniem podmiotowości osoby niepełnosprawnej i jej niezależności. Czas, w którym realizator usługi sprawuje opiekę, ma umożliwić opiekunowi zadbanie o swój odpoczynek, regenerację i załatwienie niezbędnych spraw, tak aby podnieść komfort jego życia i dać siłę do dalszego wykonywania obowiązków.