Gospodarka Odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2020

Uwaga !!!

Nastąpiła zmiana rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Od 1 stycznia 2020 r., nowy nr konta ING Bank Śląski 56 1050 1025 1000 0023 5654 0555

Wysokości opłat:

W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny 19 zł za osobę za miesiąc

W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny 29 zł za osobę za miesiąc

Druk deklaracji do pobrania

 

Tytuł przelewu:
imię i nazwisko osoby która złożyła deklarację,
adres nieruchomości z której odbierane są odpady komunalne
opłata za kwartał ... 2020 r.

Przykład opisu przelewu:
Jan Kowalski
za nieruchomość ul. Biała 1, 05-660 Warka
opłata za kwartał I 2020 r.

Terminy płatności:
do 15 marca za I kwartał; 
do 15 maja za II kwartał; 
do 15 września za III kwartał; 
do 15 listopada za IV kwartał

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - ROK 2020

Warka miasto rejon I

Warka miasto rejon II

Warka miasto rejon III

Warka miasto rejon IV

Warka wsie rejon I

Warka wsie rejon II

Warka wsie rejon III

Warka wsie rejon IV

Warka wsie rejon V

Warka wsie rejon VI

Warka wsie rejon VII