Zapytanie ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2017

Gmina Warka uprzejmie prosi o złożenie oferty na:  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Zaprojektowanie i budowa infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem, właściwego stanu siedlisk i gatunków oraz ochrona in-situ zagrożonych gatunków przyrodniczych w ramach projektu
pn. „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce"

Pliki do pobrania: