Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Ogłoszenie

Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 października 2019

W związku z realizacją prac wykonywanych przez firmę ,,D-i-N" DORADZTWO i NIERUCHOMOŚCI Rafał Kempski z siedzibą w Bytomiu, ul. Królowej Jadwigi 5/52, 41-902 Bytom, na zlecenie STRABAG Sp. z 0.0. z siedzibą w Pruszkowie ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na wykonywanie opisów stanu nieruchomości oraz operatów szacunkowych objętych inwestycją pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule ,,Projektuj i buduj" w ramach projektu POIIŚ 5.1.3 ,,Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie-Radom (LOT A, B, F)- Faza II" na odcinku Linia kolejowa nr 8 od km 38,800 do km 58,100 w dniach 14-19.10.2019r. będą prowadzone prace terenowe związane z opisami stanu nieruchomości ULLK nr 3 (Decyzja nr 50/SPEC/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej) w km od 45+O00 do km 54+900.