Niekorzystne zjawiska atmosferyczne – Susza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lipca 2019

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Warka niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, w okresie od 01.05.2019 r do 20.07.2019 r. Urząd Miejski w Warce informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.

Zgodnie z raportami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym na terenie Gminy Warka mogły zostać dotknięte uprawy na gruntach I kategorii (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty), II kategorii (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty).

Oszacowane mogą zostać szkody w następujących uprawach:

  • Na gruntach I kategorii gleb - zboża ozime, zboża jare, użytki zielone, łąki i pastwiska, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, rośliny strączkowe,
  • na gruntach II kategorii gleb - zboża ozime, zboża jare, użytki zielone, łąki i pastwiska, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe,

Wnioski o oszacowanie szkód (dostępne w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Urzędu) można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Warce  do dnia 07 sierpnia 2019 r., wraz z kserokopią wniosku złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok.

Pliki do pobrania