Informacja dla mieszkańców w sprawie odbioru odpadów komunalnych po 01 stycznia 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2019

W dniu 17 grudnia 2018 r., weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Warce w sprawie wystąpienia Gminy Warka ze Związku Międzygminnego pod nazwą Natura.

Zgodnie ze Statutem Związku, który określa zasady występowania ze związku międzygminnego, wystąpienie to będzie skuteczne na 31 grudnia 2019 r.

W związku z tym, od 01 stycznia 2020 roku odbiorem odpadów w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Warka zarządzać będzie Gmina Warka.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Warce dokonali analizy kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pomimo corocznego wzrostu kosztów cen usług oraz wzrostu od 1 stycznia 2020 r., opłaty środowiskowej o 100 zł za umieszczenie jednej tony odpadów na składowisku, szczegółowa analiza dała podstawę Radzie Miejskiej w Warce do uchwalenia stawek za odbiór odpadów komunalnych obowiązujących od 01 stycznia 2020 r., które szacunkowo zostały przyjęte:

  • 19 zł za osobę w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,
  • 29 zł za osobę w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

Natomiast ostateczna wysokość stawek za odbiór odpadów komunalnych zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Warka.

W związku z przejęciem przez Gminę Warka od dnia 1 stycznia 2020 r.,  obowiązków dotyczących odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta
i Gminy Warka, Urząd Miejski w Warce informuje, że nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Warka, należy składać w Urzędzie Miejskim w Warce do dnia 31 sierpnia 2019r.

Przypominamy, że należności za odbiór odpadów komunalnych za rok 2019 należy regulować na konto Związku Międzygminnego pod nazwą Natura.
W przeciwnym razie będzie prowadzone postępowanie egzekucyjne.

W razie wątpliwości co do nowych deklaracji prosimy o telefon do Urzędu Miejskiego w Warce 48 665 12 13.  

 

Burmistrz Warki

/-/ mgr Dariusz Gizka