Wsparcie finansowe na biblioteki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2018

Lista szkół, którym przyznano wsparcie finansowe na wyposażenie bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zgodnie z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, publikujemy wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe:

Nazwa szkoły

Kwota wsparcia

Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie

 2 480 zł

Publiczna Szkołą Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi

4 000 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie

4 000 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

12 000 zł