Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Informacja

Informacja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2018

Urząd Miejski w Warce informuje, iż w dniu 24 października 2017 r., Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r., poz. 9600).

 Zgodnie z ww. uchwałą ogranicza się eksploatację instalacji w których następuje spalanie paliw stałych w szczególności w piecach, kominkach i kotłach. W wyżej wymienionych instalacjach należy spalać paliwo dobrej jakości tj. węgiel kamienny ekogroszek, pellet, brykiet czy biomasę drzewną lub drewno sezonowe, czyli takie które było przechowywane w odpowiedni sposób – z zapewnionym dostępem do powietrza wiosną i latem, oraz zabezpieczone przed wilgocią, opadami deszczu czy śniegu – jesienią i zimą. Dobrze jest palić przede wszystkim drewnem drzew liściastych (buk, brzoza, dąb, grab), które zawierają mniejsze ilości substancji żywicznych, a rozpalać drewnem drzew iglastych (głównie świerk, ponieważ pozostałe gatunki zawierają dużo żywicy, przez co zanieczyszczają wnętrze pieca i tworzą dużo dymu)

Oprócz stosowania paliw wysokiej jakości, użytkownicy kotłów, pieców i kominków powinni przestrzegać poniższych zasad:

 • kupować tylko certyfikowane paliwa z wiarygodnych źródeł,
 • stosować paliwa odpowiednie do rodzaju urządzeń grzewczych,
 • dbać o stan instalacji spalania,
 • przeprowadzać regularnie czyszczenie urządzeń grzewczych,
 • przeprowadzać regularne czyszczenie przewodów kominowych,
 • zapewnić odpowiednią wentylację kotłowni.

Nieefektywne spalanie powoduje ubytek znacznej ilości ciepła wraz z trującymi gazami i pyłami przez komin, które dostają się do układu oddechowego człowieka i powodują nowotwory. 

W celu zapoznania się z prawidłowymi zasadami polecamy dwa artykuły zamieszczone
w internecie, na stronach:

http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/  https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2017/pazdziernik_2017/Poradnik__Czyste_cieplo_w_moim_domu_z_paliw_stalych.pdf

 

     Zgodnie z ww. uchwałą od 1 lipca 2018 r., zakazuje się spalania w piecach, kominkach, kotłach, w tym kotłach wchodzące w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0 – 3 mm,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokre drewno).