Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Działaj Lokalnie 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2024

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. informuje, że do 19 kwietnia trwa nabór wniosków w tegorocznej edycji konkursu "Działaj Lokalnie", w którym można zdobyć granty w wysokości do 6 000 zł na realizację projektów aktywizujących lokalną społeczność. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się mające siedzibę w gminach: Warka, Grójec, Jasieniec, Chynów, Goszczyn:

  • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną(np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
  • grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej)w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej;
  • grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. 

Wnioski można składać w terminie do 19 kwietnia br. godz. 23:59 za pośrednictwem generatora wniosków: https://generatorspoleczny.pl/

Wszystkich zainteresowanych tym, jak napisać wniosek zapraszamy na

spotkanie informacyjne, które odbędzie się

22 marca o godz. 13:00

w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.stowarzyszeniewarka.pl w zakładce aktualności.

Koordynator: Agnieszka Knotek, e-mail: aknotek@stowarzyszeniewarka.pl tel: 504 968 412

 

Program “Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatu grójeckiego za realizację programu odpowiada Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Ośrodek Działaj Lokalnie. Dotacje mogą być przyznawane dzięki wsparciu finansowemu Gminy Warka, Gminy Chynów, Gminy Goszczyn, Gminy Jasieniec, Gminy Grójec,Powiatu Grójeckiego, firmy TRANS-MED Dariusz Witkowski, Banku Spółdzielczego w Warce, Klondaik, Biowet Drwalew, Hotel Chynów, Frostico Chłodnia Warka, Twój Owoc, Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Cendromet Technology, Delix i mieszkańców przekazujących 1,5% podatku.