Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Program - Ciepłe Mieszkanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 października 2023

W związku z planowanym uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczonego dla mieszkańców budynków wielorodzinnych (w tym komunalnych) nie korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Warce przygotował ankiety celem określenia skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła.  Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych dla Gminy Warka.

Ankiety można składać w terminie od 20.10.2023 r. do 15.11.2023 r.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony będzie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, najemców lokali z zasobu gminnego, a także dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Warka.

Wypełnioną ankietę można: 

  1. złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@warka.pl
  2. złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Warce
  3. odesłać na adres Urzędu Miejskiego w Warce (Pl. St.Czarnieckiego 1, 05-660 Warka)

do 15 listopada 2023r.