Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Ważne informacje dotyczące suszy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2023

Burmistrz Warki przypomina o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy rolniczej.

Konieczne jest zgłoszenie szkód w aplikacji suszowej.

Do aplikacji można się zalogować za pomocą Profilu Zaufanego.

Do dnia 15 października 2023 r. producent rolny, po stwierdzeniu szkód w uprawach, może zgłosić szkodę poprzez aplikację suszową, pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 

Do dnia 15 września 2023 r.  producent rolny, może złożyć wniosek w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Warce

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Warce oraz w załączniku. Do wniosku konieczne jest dołączenie kserokopii wniosku o płatności bezpośrednie za 2023 r. złożonego do ARiMR.

Komisja bez złożenia wniosku w aplikacji publicznej, nie będzie miała możliwości uzupełnienia raportu, który będzie przedstawiał wyniki lustracji w terenie.

Pliki do pobrania