Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Działaj Lokalnie 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 kwietnia 2022

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. uprzejmie informuje, że do 22 kwietnia trwa nabór wniosków w tegorocznej edycji konkursu "Działaj Lokalnie", w którym można zdobyć granty w wysokości do 5 500 zł na realizację projektów aktywizujących lokalną społeczność. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się mające siedzibę w gminach: Warka, Grójec, Jasieniec, Chynów, Goszczyn:

 

  • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
  • grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej)w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej;
  • grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. 

 

Wnioski można składać w terminie do 22 kwietnia br. godz. 23:59 za pośrednictwem  generatora wniosków. 

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie www.stowarzyszeniewarka.pl w zakładce Działaj Lokalnie 2022.