Organizacji pracy urzędu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2021
  • Obowiązkowa telefoniczna rejestracja wizyt

Przed udaniem się do Urzędu prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikiem Urzędu w celu omówienia sprawy i rezerwacji terminu wizyty w Urzędzie pod numerem telefonu +48 665-12-22.

Zachęcamy do załatwienia sprawy drogą elektroniczną i za pośrednictwem e-usług (e-mail um@warka.org.pl lub przez platformę e-puap skrytka e-puap: /23c59tyhal/skrytka lub /23c59tyhal/SkrytkaESP)

  • Otwarta Kasa Urzędu Miejskiego w Warce

Zachęcamy jednak, aby wszelkie należności regulować elektronicznie.

Rachunek bankowy - 45 1050 1777 1000 0022 0319 9597

Rachunek bankowy odpady komunalne - 56 1050 1025 1000 0023 5654 0555

  • Ograniczona Strefa dla Klientów

 Osoby odwiedzające Urząd mają dostęp wyłącznie do Biura Obsługi Interesanta na parterze budynku. W strefie Klienta maksymalnie będą mogły przebywać trzy osoby.  Interesantów obowiązują środki ochrony osobistej - dezynfekcja rąk oraz zasłanianie nosa i ust. Osoby oczekujące na wejście do Biura Obsługi Interesanta zobowiązane są do zachowania bezpiecznego dystansu w kolejce, wynoszącego 2 metry.