Odśnieżanie dachów i chodników wzdłuż posesji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lutego 2021

W związku pismem Wojewody Mazowieckiego i obecnie występującymi opadami śniegu przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów budynków wielkopowierzchniowych (m.in. hipermarkety, hale targowe, obiekty sportowe, magazyny) oraz oczyszczaniu ze śniegu chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; Obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości wynika z art. 5 ust 1, pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2020r., poz. 1339).