Zadania realizowane z Państwowych Funduszy Celowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie pn.: „ Budowa drogi gminnej – ul. Lazurowej w Warce” realizowane jest przy dofinansowaniu z państwowego funduszu celowego pn.: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania wynosi 1 186 395, 67 zł, natomiast całkowita wartość zadania wynosi 1 814 292,28 zł.

W ramach zadania wybudowane zostaną jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0 m, o łącznej długości 552,18 m oraz obustronne chodniki usytuowane bezpośrednio przy jezdni o szerokości co najmniej 2,0 m.
W miejscach brakujących chodników powstaną pobocza gruntowe przeznaczone dla ruchu pieszych.

Zadanie obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej oraz  oświetlenia ulicznego. Ponadto wybudowany zostanie kanał technologiczny. Wprowadzona zostanie organizacja ruchu - oznakowanie pionowe i poziome.