Urząd Miejski w Warce

Sprzedaż nieruchomości

Artykuły

8 lipca 2020

Ogłoszenie o dwunastym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w terenie nieuzbrojonym we wsi Gąski  gm. Warka

Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2020 r. o godz. 1300
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o dwunastym przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

8 lipca 2020

Ogłoszenie o trzynastym przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż:
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w terenie nieuzbrojonym    w m. Warka, obrębie ewidencyjnym Warka - Niemojewice gm. Warka

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godz. 1245
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. Stefana Czarnieckiego 1

Ogłoszenie o trzynastym przetargu ustnym nieograniczonym (40 KB  .pdf) 

8 lipca 2020

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2020 r. o godz. 1230
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

8 lipca 2020

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2020 r. o godz. 1215
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )

8 lipca 2020

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Gmina Warka ogłasza przetarg na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka, położonej w m. Warka, przy ul. Dereniowej

Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2020 r. o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym ( .pdf  40 KB )